Javni prihodi u FBiH u 2018. godini veći za 620 miliona KM

Federalna vlada je prihvatila informaciju u kojoj je navedeno da su u 2018. godini ukupno ostvareni i raspoređeni javni prihodi u Federaciji BiH iznosili 9.099,5 miliona KM, što je za sedam posto ili za 620,1 miliona KM više u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

Od ovih iznosa, na ukupne proračunske prihode odnosi se 5.320 miliona KM, što je za šest posto ili za 294,4 miliona KM više nego u 2017. godini.

Prihodi po osnovi doprinosa izvanproračunskim fondovima u FBiH iznosili su protekle godine 3.430,7 miliona KM, s rastom od osam posto ili za 248,2 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog iznosa, doprinosi za MIO iznosili su 1.909,7 miliona KM (povećanje osam posto ili 145,2 miliona KM), za zdravstveno osiguranje 1.365,7 miliona KM (povećanje sedam posto ili 92,9 miliona KM) i za osiguranje od nezaposlenosti 155,3 miliona KM (povećanje sedam posto ili 10,1 miliona KM).

Ukupni javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH naplaćeni su u iznosu od 348,8 miliona KM i veći su za 29 posto ili za 77,5 miliona KM, ovo povećanje je najvećim dijelom rezultat Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH, donesenog 2018. godine, a kojim je iznos namjenske cestarine sa 0,10 KM/1 naftnog derivata povećan na 0,25 KM/l, od čega 0,20 KM/1 predstavlja namjenski dio za autoceste, a preostalih 0,05 KM/l na izdvajanje za održavanje ostalih cesta.

Ukupni prihodi (sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekućim transferima i donacijama) i primici buddžeta FBiH u 2018. godini su iznosili 2.412,9 miliona KM.

Kad je riječ samo o ostvarenim prihodima budžeta Federacije BiH od 2.157,9 milijuna KM, uočljiv je porast od dva posto ili za 38,2 miliona KM u odnosu na 2017. godinu. Tekući transferi i donacije u 2018. godini su iznosili nešto više od stotinu hiljada KM, dok su korištena sredstva finansiranja i primici od 254,8 miliona KM u 2018. godini niži za 38 posto ili za 155,3 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih budžeta i proračuna opština/gradova, uključujući i javne prihode kantonalnih upravnika za ceste i ostalih korisnika, u 2018. godini su iznosili 3.234,6 miliona KM i veći su 9 posto ili za približno 257 miliona KM, saopštio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Fena)