Lociran državljanin Crne Gore koji predstavlja prijetnju bezbjednosti BiH

Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine locirala je osobu N. H. državljanina Crne Gore za koju je utvrđeno da predstavlja prijetnju javnom poretku i bezbjednosti BiH.

Osobi je izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH u periodu od pet godina, nakon čega je stavljen pod nadzor u Imigracioni centar Službe za poslove sa strancima.

Ova osoba dovodi se u vezu sa organizovanim kriminalom i prometom opojnim drogama, a i ranije je bila predmetom rada bezbjedonosnih organa Bosne i Hercegovine.

Služba za poslove sa strancima će nastaviti da provodi pojačane mjere kontrole kretanja i boravka stranaca u BiH, te operativnim djelovanjem raditi na zaštiti bezbjedonosnog sistema, najavljeno je iz ove države institucije.

(Fena)