U 2018. godini smanjena dobit lizing sektora u FBiH

Na nivou lizing sektora u Federaciji BiH u 2018. godini iskazana je neto dobit od 3,3 miliona KM, koja je u odnosu na godinu ranije manja za 1,7 miliona KM ili 34 posto.

Četiri lizing društva su iskazala pozitivan finansijski rezultat u ukupnom iznosu 5,7 miliona KM, a tri lizing društva iskazala su ukupan gubitak u iznosu 2,4 miliona KM, od čega se na jedno lizing društvo odnosi jedan milion KM ili 41,8 posto, stoji u izvještaju  Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).

Poslove lizinga u 2018. godini obavljalo je sedam lizing društva i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga. U odnosu na 2017. godinu, FBA je u drugom kvartalu 2018. godini izdala dozvolu za rad novoosnovanom lizing društvu u 100 postotnom vlasništvu nerezidentnog pravnog lica. U lizing sektoru FBiH je na kraju 2018. godine bilo ukupno 124 zaposlena (stalno zaposlenih je 118), što je za 14 uposlenih ili 13,5 posto više u odnosu na 2017. godinu.

U 2018. godini, na nivou lizing sistema u FBiH iskazano je povećanje obima poslovanja u odnosu na isti period prethodne godine, prema broju zaključenih ugovora (za 28,7 posto) i vrijednosti novozaključenih ugovora (za 32,2 posto).

Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH u 2018. godini iznosili su 32,5 miliona KM i u odnosu na godinu ranije su manji za jedan milion KM ili 3 posto, pri čemu su ukupno kamatni i slični prihodi manji za 3 miliona KM ili 21,2 posto, dok su operativni prihodi veći za 1,9 miliona KM ili 9,8 posto.

Ukupni rashodi na kraju 2018. godine iznosili su 29,2 miliona KM i u odnosu na godinu ranije manji su za 0,7 miliona KM ili za 2,4 posto.

Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na kraju 2018. godine iznosila je 297,2 miliona KM i povećana je za 37 miliona KM ili 14,2 posto u odnosu na 2017. godinu. U istom periodu, neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznose 214,7 miliona KM ili 72,2 posto ukupne aktive i u odnosu na 2017. godine veća su za 22,0 posto.

U strukturi ukupne pasive lizing sektora u FBiH na kraju 2018. godine najveću stavku predstavljaju obaveze po uzetim kreditima u iznosu od 252,4 miliona KM, koje su u cijelosti dugoročnog karaktera i čine 84,9 posto ukupne pasive, a u odnosu na 2017. godinu povećane su za 20,7 posto.

Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na kraju 2018. godine iznosio je 36,8 miliona KM, što je 12,4 posto ukupne pasive lizing sektora FBiH i u poređenju sa 2017. godinom smanjen je za ukupan iznos od 4,0 miliona KM ili 9,9 posto. Tri lizing društva, uključujući i novoosnovano lizing društvo, iskazala su povećanje ukupnog kapitala, dok su četiri lizing društva iskazala smanjenje ukupnog kapitala.

(Fena)