Potpisan ugovor o saradnji između Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerziteta u Beogradu

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru strategijski izazov i bazični sistem vrijednosti zasniva na težnji da postane fleksibilna, funkcionalna i društveno odgovorna visokoškolska ustanova, u regionu prepoznatljiva po modernim studijskim programima svih ciklusa, orijentisana kvalitetu, otvorena saradnji i internacionalizaciji.

Kontinuirani rad na polju ostvarenja vizije i misije poslovanja, pred menadžment Univerziteta, postavio je imperativ realizacije zacrtanih strategijskih ciljeva i aktivnosti u težnji da se ostvare iznadprosječne ekonomske performanse.

Jedna od takvih aktivnosti je svakako i potpisivanje memoranduma o razumijevanju i saradnji sa partnerskim univerzitetima iz okruženja, Evrope i svijeta. Dugogodišnja, i nadasve uspješna, saradnja između Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerziteta u Beogradu ozvaničena je potpisivanjem memoranduma o saradnji, koga su u Podgorici potpisali rektori ove dvije visokoobrazovne institucije, prof. dr. Elvir Zlomušica i prof. dr. Ivanka Popović.

Saradnja u narednim godinama biće nastavljena na obostrano zadovoljstvo, a ista će uključivati uzajamne posjete, studijska putovanja i konsultantski rad profesora i naučnih radnika; razmjenu nastavnika s ciljem realizacije nastavnog i naučnog procesa na sva tri ciklusa studija, sinergijske aktivnosti u koncipiranju naučnoistraživačkih projekata, saradnju na naučnim konferencijama i simpozijima, omogućavanje studentske mobilnosti razmjenu naučnih informacija i publikacija, te druge oblike saradnje od obostranog interesa.

Univerziteti, potpisnici memoranduma o saradnji, u relativno kratkom periodu, imenovaće predstavnike i njihove zamjenike za realizaciju i monitoring planiranih zajedničkih aktivnosti, sa ciljem sveobuhvatnijeg razvoja i unapređenja međuuniverzitetske saradnje i obezbjeđenja sredstava za realizaciju svih planiranih vidova saradnje.

(NovaSloboda.ba)