Počela revizija diploma u FBiH, prvi rezultati za šest mjeseci

Sve federalne institucije započele su provjeru diploma svojih uposlenika, za što im je dat rok od šest mjeseci, kada bi trebali biti poznati i prvi rezultati provedene revizije. 

Prof. dr. Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i nauke kazala je u izjavi za Fenu kako se u skladu s inicijativom koju je usvojila Vlada Federacije BiH, revizija diploma zaposlenih u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim poduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, ali i privrednim društvima u većinskom vlasništvu Federacije BiH, provodi planiranom dinamikom.

“Vrlo je važno da su svi akteri ovog procesa pokazali dobru volju i da sinhronizovano radimo, pa s pravom očekujem da ćemo sve i završiti u predviđenom “, dodala je Dilberović.

Po njenim riječima, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, na čiji je prijedlog i usvojena ova inicijativa, izvršilo je provjeru većine diploma svojih zaposlenika.

Ocijenila je kako se radi o zahtjevnom poslu, te zahvalila svim obrazovnim ustanovama na, kako je kazala, izuzetnoj saradnji.

“Inače, prema našim saznanjima, i svi drugi na nivou Federacije BiH su započeli s provjerom diploma svojih zaposlenika, ali, naravno, sama dinamika različita je i ovisi o specifičnostima određene institucije i organizacije. Ali, proces je počeo, stvari su se pokrenule i sada nastavljamo dalje do konkretnih rezultata”, ustvrdila je federalna ministrica.

Kako je poznato, dodala je, zadužene su spomenute institucije, tijela, organi uprave i upravne organizacije, javna preduzeća i ustanove, te privredna društva da od obrazovnih ustanova koje su izdale diplome o stečenoj stručnoj spremi njihovih zaposlenika zatraže provjeru vjerodostojnosti istih, i to u roku od 6 mjeseci, u kome su dužni i dostaviti svoje izvještaje o realizaciji provedenog.

Za koordinaciju svih aktivnosti zaduženi su Ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo pravde koji će, na kraju, sačiniti kompletnu informaciju za Vladu FBiH.

Kada su, pak, u pitanju niži nivoi vlasti, na njima je da donesu odluku i krenu u ovaj proces, s ciljem smanjenja svih negativnih pojava, kao što je i korupcija u obrazovanju.

Ministrica se osvrnula i na pitanje vjerodostojnosti diploma zaposlenih u školama na području FBiH, kazavši kako joj je, kao predsjedavajućoj Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u FBiH, bilo izuzetno važno da se ova inicijativa predstavi i razmotri na tom tijelu.

“Prisutni kantonalni ministri iskazali su nam bezrezervnu podršku i spremnost za provođenje revizije diploma i na kantonalnom nivou, prema modelu koji bude primijenjen u Federaciji, ali u skladu sa svojim nadležnostima. To nam je vrlo važno, jer su kantoni, kao kreatori i nositelji obrazovnih politika, upravo i odgovorni za uspostavljanje transparentnog, nekorumpiranog i kvalitetnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, što, naravno, uključuje i pitanje vjerodostojnosti zaposlenih u obrazovnom sistemu, odnosno vjerodostojnosti njihovih diploma”, naglasila je Dilberović.  

Podvukla je kako je korupcija društveni problem od najvećeg značaja, posebno za društva u tranziciji, poput našeg i da treba poraditi, prije svega, na razvoju preventivnih mjera, a što se tiče represivnih mjera, one su, kako kaže, predviđene krivičnim zakonom.

Ministrica smatra kako se problem korupcije može uspješno riješiti samo intersektorskom saradnjom, kao i neprestanom kampanjom o štetnosti korupcije za cijelu zajednicu, posebno kroz obrazovni sistem, kome trebaju biti definisane mjere i postupci osiguranja kvaliteta na svim nivoima.

” Uglavnom, suština cijele ove priče je da zaštitimo sve one poštene ljude koji su svojim radom i odricanjima došli do svojih zvanja, od onih koji su to učinili prevarama, pri čemu nanose i nepopravljivu štetu cijelom našem društvu i zajednici. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je trajno opredjeljenje za gradnju društva znanja, ali to se društvo, ponavljam, ne gradi na falsifikovanim diplomama. Stoga i moramo vratiti povjerenje u naš ssistem vaspitanja i obrazovanja, ali i zaštiti ga od svih onih koji ga zloupotrebljavaju”, zaključila je prof. dr. Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i nauke.

(Fena)