Od 15. maja: UIO BiH kreće u pojačane kontrole obveznika koji se bave ugostiteljstvom

Uprava za indirektno oporezivanje će od 15. maja krenuti u pojačane kontrole obveznika koji se bave ugostiteljstvom u BiH.

Iz UIO pozivaju sve poreske obveznike koji se bave pružanjem usluga hrane i pića da još jednom sami prekontrolišu svoje prethodno predate PDV prijave i da li su prijavili sav ostvaren promet i pravilno obračunali svoju PDV obavezu. Ukoliko otkriju neke greške, pozivaju ih sami podnesu izmijenjene PDV prijave, kako bi u potpunosti ispunili svoju zakonsku obavezu i na taj način izbjegli kazne u procesu kontrola.

kako se navodi u saopštenju, razlozi za pojačane kontrole kod obveznika koji se bave ugostiteljstvom u BiH su analize koje je uradila UIO, gdje su se pokazale određene nelogičnosti.

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića je jedna od značajnih privrednih grana u BiH posmatrajući sa aspekta broja obveznika koji se bave ovom djelatnosti. U sistemu PDV-a u BiH je ukupno 2.134 registrovana poreska obveznika iz oblasti 56: djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, što čini 4,64 posto od ukupnog broja registrovanih poreskih obveznika koji su podnosili PDV prijave u 2018. godini.

Nasuprot tome, analizirajući ovu oblast iz ugla prijavljenog prometa u PDV prijavama, utvrđeno je da predmetna djelatnost ima veoma nisko učešće u ukupnom prijavljenom prometu, od svega 0,57 posto. Takođe, stavljanjem u odnos broja registrovanih obveznika za PDV i prijavljenog prometa, dobija se izrazito negativan koeficijent korelacije koji determiniše najmanji promet po obvezniku upravo u ovoj djelatnosti.

Provedene analize, podaci trećih strana, istorijski podaci, saznanja iz eksternih izvora, kao i emprijska građa drugih poreskih administracija ukazuju na širok dijapazon mogućih poreskih prevara. Rizici koji se ističu u ovom području su: izbjegavanje registracije za PDV, neprijavljivanje prometa, dominantno učešće gotovinskih tokova, manipulacije vezane za odbitak ulaznog poreza, nezakonita proizvodnja i promet akciznih proizvoda itd.

UIO stoji na raspolaganju svim obveznicima, pa tako i obveznicima koji se bave ugostitetljstvom, za bilo kakvo objašnjenje ukoliko nisu sigurni kako da pravilno popune svoje nove ili izmijenjene prijave. Za svaku informaciju mogu se obratiti UIO putem info mail adrese: info@uino.gov.ba ili putem telefona: 051/335-256, 051/335-257, 051/335-197, 051/335-182.

V. B.

(NovaSloboda.ba)