Potpisan sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerziteta Crne Gore u Podgorici

Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje jedan je od prioriteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a s ciljem da Univerzitet postane učesnik važnih međunarodnih projekata, unaprijedi kvalitet istraživanja i privuče veći broj stranih studenata i naučnika, koji stvaraju pozitivne promjene u lokalnom okruženju.

U posljednjih pet godina, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru značajno je proširio mrežu svojih međunarodnih partnera i povećao vidljivost kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu.

Naime, Univerzitet je do sad potpisao memorandume o razumijevanju sa univerzitetima u Španiji, Srbiji, Turskoj, Norveškoj, Egiptu, Azerbejdžanu, Finskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Austriji, Grčkoj, Njemačkoj, Rumuniji, Italiji, Slovačkoj, Kosovu, Makedoniji, Albaniji, Portugalu, Francuskoj, Belgiji, Litvaniji, Indoneziji…

Kao rezultat toga, Univerzitet se danas, prema kriterijumu ostvarenih mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, nalazi na drugom mjestu u Bosnu i Hercegovini na listi javnih univerziteta.


Najnovija aktivnost na polju formalizacije međuuniverzitetske saradnje desila se krajem aprila 2019. u Podgorici, kada su rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“  u Mostaru, prof. dr. Elvir Zlomušica, i rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr. Danilo Nikolić, potpisali Sporazum o saradnji između ove dvije visokoškolske ustanove. Sporazumom je posebno utvrđena saradnja u istraživačkim i razvojnim projektima, razmjeni profesora, nastavnog, nenastavnog osoblja i studenata, razmjeni akademskih publikacija, udžbenika i ostalih podataka, promovisanju zajedničkih publikacija, naučnih i nastavnih materijala, te organizovanju naučnih simpozijuma i konferencija.

Konstatovano je, između ostalog, da postoje brojne mogućnosti za unapređenje međunarodne saradnje i razvojne perspektive regiona, te da je došlo vrijeme da se sa konkretnih prijedloga pređe na još konkretnija djela.


Ovom prilikom, a povodom obilježavanja 45 godina od osnivanja Univerziteta Crne Gore, rektor Zlomušica je posadio stablo masline unutar Kampusa Univerziteta u Podgorici, čime se na simboličan način dodatno učvrstila tradicionalno jaka veza partnerskih Univerziteta.

(NovaSloboda.ba)