Održana Osnivačka sjednica Inicijativnog odbora Pokreta socijalne pravde i demokratije

U atriju hotela Evropa u Sarajevu sinoć je održana sjednica Inicijativnog odbora, čiji je cilj uspostavljanje društveno-političkog pokreta radnog naziva Pokret socijalne pravde i demokratije. Finalni naziv Pokreta definisaće se na Skupštini, a na samoj sjednici Inicijativnog odbora, predloženo je nekoliko naziva, navodi se u saopštenju Inicijativnog odbora.

U Inicijativnom odboru nalaze se istaknute ličnosti iz reda akademske zajednice i društvenog života BiH, predstavnici nevladinih organizacija, kao i istaknuti funkcioneri i članovi DF-a, GS-a i SDP-a: prof. dr. Ivo Komišić, predsjedavajući, Dževad Adžem, prof. dr. Mile Babić, Reuf Bajrović, Dževad Bečirović, prof. dr. Zlatan Begić, Alisa Bijedić, Zoran Blagojević, mr. sci Elmida Burina, Nihad Čolpa, Mirsad Duraković, Dženan Đonlagić, Denis Graz, Vlatko Glavaš, Zoran Jovanović, Željko Komšić, Adil Kulenović, prof. dr. Zlatko Lagumdžija, Miro Lazović, prof.dr. Meliha Lekić, Goran Mačkić, dr. Petar fra Matanović, fra Ivo Marković, prof. dr. Danijela Martinović, Hakija Meholjić, Mahir Mešalić, Zoran Mikulić, Zlatko Miletić, Senka Nožica, Mario Pejić, prof. dr. Lada Sadiković, mr. sci Nejra Selimović, prof. dr. Emir Suljagić, prof. dr. Miron Torlo, prof. dr. Emir Turkušić, prof. dr. Hanka Vajzović, Edita Velić, prof. dr. Esad Zgodić, mr. sci. Emir Zlatar, Albin Zuhrić.

Inicijativni odbor utvrdio je prijedlog dokumenta o osnivanju Pokreta, koji će konačno usvojiti Skupština Pokreta, koja će se održati početkom juna u Sarajevu.

Inicijativni odbor poziva sve stranke socijaldemokratke provenijencije da na svojim organima donesu odluke o pristupanju Pokretu, do održavanja Skupštine, te zajedno sa ostalima, budu suosnivači Pokreta.

Pokret će djelovati kroz Skupštinu i Predsjedništvo Pokreta, uz jasno insistiranje na objedinjavanju svih snaga socijaldemokratke provencijencije, tako da uspostavljanje Pokreta nije uspostavljanje nove političke stranke, kakvi su bili nedobronamjerni spinovi proteklih dana.

Pokret i i ideja Pokreta je odgovor na postojeće, krajnje haotično stanje u bh društvu i državi, a posebno na razbijenost i fragmentaciju stranaka socijaldemokratske provenijencije, za koje cijenimo da su neophodan politički faktor koji je integrirajući i kao takav mora parirati postojećem  etničkom i etno-teritorijalnom političkom realitetu u Bosni i Hercegovini.

Formiranje Pokreta je jasna inicijativa sa platformom objedinjavanja i ujedinjavanja političkih stranaka socijaldemokratske provenijencije, organizacija civilnog društva koje se zalažu za demokratsko i socijalno društvo, istaknutih pojedinaca iz javnog, društvenog, političkog života BiH.

Bez objedinjavanja socijaldemokratskih snaga i jasnog profiliranja zajedničkih političkih ciljeva, teško je u političkom smislu artikulisati podršku, koju na izborima građani Bosne i Hercegovine daju građanskim i lijevo orjentiranim strankama.

Nedobronamjerni i neupućeni, pokušali su u javnosti diskreditovati i osporiti uspostavljanje Pokreta, sa tezom da Pokret slabi postojeće stranke socijaldemokratske provenijencije. Naprotiv, ideja Pokreta je otvaranje procesa objedinjavanja svih lijevih progresivnih snaga, u jedinstvenu i snažnu političku organizaciju cijele Bosne i Hercegovine.

Skupština Pokreta će, pored osnivačkog dokumenta, izabrati Predsjedništvo Pokreta, koje će djelovati kao temeljni organ Pokreta.

Inicijativni odbor na svojoj sjednici ovlastio je radno tijelo, koje će pripremiti tekst Proglasa Pokreta, koji će se razmatrati na Skupštini.

S. R.

(NovaSloboda.ba)