Projekat “Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BIH” omogućio mjerenje skora rizika za građane Mostara

U sklopu projekta „Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BIH“, koga  finansira Vlada Švicarske, a implementiraju Svjetska banka i Federalno ministarstvo zdravstva zajedno sa projektnim partnerima,  Udruženje kardiologa HNK-a, jedan od dobitnika grant sredstava za projektne aktivnosti „ Pušenje i zdravlje“,  trenutno provodi mjerenja na koje su pozvani svi građani Mostara.

U Poliklinici MDD Merhamet se svaki radni dan od 9-12 sati vrši mjerenje scora rizika za KVB, ŠUK-a i „starosti krvnih žila.

„Pozivamo sve, osobito pušače, da se odazovu ovim mjerenjima. Utvrđivanjem skora kardiovaskularnog rizika, te oscilometrijskim snimanjem starosti krvnih žila, koristeći aparat Agedio B900, utvrdićemo broj pušača u ciljnim populacijama studenata, nastavnika fakulteta i građana Mostara, koje ćemo nastojati izliječiti od pušačke ovisnosti. Ovaj aparat će nam koristiti kao instrument za povećanje motivacije za prekid pušenja, budući da u kratkom vremenu mjerenja daje vrlo uvjerljive informacije o štetnosti pušenja na tonus krvnih žila i time poslužiti kao hitna intervencija”, pojasnio je prim. dr. Emir Fazlibegović iz Udruženja kardiologa.

Ovim putem, takođe,poziva sve pušače i da se registruju u grupe za podršku odvikavanja od pušenja, koje će uskoro startati sa 5.dnevnim programom odvikavanja od pušenja.

Svi zainteresovani se na web stranici www.ukhnk.com mogu upoznati sa programom odvikavanja od pušenja prema ESC/AHA preporukama, a dodatna objašnjenja, te razgovor sa pušačima će obaviti aktivisti, doktori  UK HNK-a.

U sklopu ovog projekta, Udruženje kardiologa HNK-a je zajedno sa Ljekarskom komorom HNK-a nedavno  organizivalo i naučni simpozij “Pušenje i zdravlje”, u koms su učestvovali poznati stručnjaci za pojedine grane medicine.

Program simpozija je obuhvatio sve segmente štetnog djelovanja pušenja na pojedine organe i sisteme ljudi, te dao preporuke kako i na koji način prevenirati i liječiti pušačke ovisnike.

Ovim projektom su obuhvaćeni i studenti Studija zdravstva Univerziteta „Džemal Bijedić“, koji će steći edukacije, te nakon završetka studija  biti osposobljeni za nastavak  kampanje o štetnosti pušenja u lokalnoj sredini u kojoj budu djelovali.

(NovaSloboda.ba)