U Blagaju uspješno organizovana akcija čišćenja

BH Futures Foundation (Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini) juče je, zajedno sa Omladinskim klubom Novi Val iz Blagaja i kompanijom SPARK iz Mostara, organizovala akciju čišćenja smeća na putu Blagaj – Nevesinje. U akciji je učestvovalo 11 volontera iz cijele države, koji su uspjeli su da za svega nekoliko sati pokupe sav otpad, koji su tokom proteklih mjeseci bacali nemarni građani, a potom ga prebace do najbližih kontejnera.

„Akcija ima za cilj da započne jednu pozitivnu priču i probudi svijest kod stanovništva o važnosti očuvanja ove naše divne zemlje u kojoj živimo i njene fenomenalne prirode. Ipak, ovo nije samo jedna u nizu akcija koje se dešavaju jednom, a potom u narednom periodu potpuno zaborave. Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini, kao pokretač projekta, želi da ovu akciju proširi i na ostatak Bosne i Hercegovine“, kažu organizatori, koji u narednom perrodu planiraju izgradnju vidikovca na pomenutoj lokaciji s ciljem predstavljanja kulturnog i prirodnog nasljeđa Blagaja.

Nakon završenog čišćenja, nominovane su tri organizacije, koje imaju mjesec dana roka da očiste neku zaprljanu površinu u svojoj lokalnoj zajednici. Riječ je o nevladinoj organizaciji Social Monkeys iz Banja Luke, specijalnoj olimpijadi Paralel iz Tuzle i kompaniji NSoft iz Mostara. Sve tri organizacije su rado prihvatile izazov i u narednom periodu očekujemo pozitivne priče i od njih, ističu iz Omladinskog kluba Novi val iz Blagaja.