Međunarodni dan i Evropska noć muzeja u muzejima BiH održaće se u subotu

Međunarodni dan i Evropska noć muzeja u muzejima BiH održaće se u subotu 18. maja 2019. godine. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana muzeja je Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije.

Ovogodišnjom temom “Muzeji kao središta kulture”, želi se naglasiti važnost muzeja u savremenom društvu, koje se nalazi pred izazovima vrtoglavog tehnološkog napretka, te društvenih promjena, među kojima su i migracije stanovništva.

ICOM-ova podtema manifestacije”Budućnost tradicije” povezuje muzeje s njihovom ulogom prenosioca tradicije u budućnost i u funkciji su posrednika, koji savremenim sredstvima doprinose očuvanju i prenošenju tradicijskog znanja za buduće generacije.

(NovaSloboda.ba)