OC CZ: Nema opasnosti od poplava na području Grada Mostara

Do sada nismo zaprimili informaciju o ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara od izlijevanja vodotoka na području Grada Mostara, stoji u današnjem saopštenju Operativnog centra Civilne zaštite Grada Mostara

Takođe, podaci nadležnih o stanju i nivou vodotoka rijeka i akumulacija na području Grada Mostara pokazuju da je stanje stabilno i pod kontrolom, te da nema opasnosti od poplava na ovom području, a što je za period od 12. do 16.5. i potvrđeno od strane FHMZ – Odsjeka za hidrologiju.

“U slučaju promjene ili pogoršanja stanja nivoa vodotoka i akumulacija, te eventualne prijetnje po stanovništvo i materijalna dobra, javnost će biti  blagovremeno informisana”, navodi se u saopštenju.. 

(NovaSloboda.ba)