Održan sastanak Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija

Sastanak Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, koja okuplja predstavnike pravosudnih institucija i agencija za provođenje zakona sa nivoa BiH, oba entiteta i Brčko Distrikta BiH, održan je danas u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Sastankom je predsjedavala glavna tužiteljica Gordana Tadić, a glavne teme odnosile su se na aktuelna dešavanja u procesuiranju povećanog broja ilegalnih migracija u BiH, kao i pitanjima iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

Na sastanku je razgovarano o aktulenoj problematici u segmentu borbe protiv ilegalnih migracija, krijumčarenja ljudi i trgovine ljudima radi eksploatacije žrtava.

U BiH je zabilježen povećan broj slučajeva krijumčarenja ilegalnih migranata, koji je djelom prouzrokovan povećanim prilivom migranata u BiH, a agencije za provođenje zakona, ulažu maksimalne napore na dokumentovanju i procesuiranju osoba, koji se koriste teškom situacijom i položajem migranata, kako bi ostvarivali nezakonitu imovinsku korist.

U proteklih nekoliko mjeseci, realizovano je više operativnih akcija, u kojima su otkrivene organizovane grupe počinilaca krivičnih djela krijumčarenja osoba, koje su vršile krijumčarenje većeg broja migranata, te ostvarivale nezakonitu imovinsku korist.

Na sastanku udarne grupe, razgovarano je o aktivnostima koje se u borbi protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija provode na području BiH, kao i međunarodnim operacijama i saradnji u segmentu dokumentovanja, otkrivanja i procesuiranja ovih krivičnih djela na međunarodnom nivou.

M. N.

(NovaSloboda.ba)