Podrška edukacijama o zahtjevima za izvoz mliječnih proizvoda u EU

U saradnji sa Uredom za veterinarstvo BiH, USAID/Sweden FARMA II projekat je podržao organizaciju obuka za subjekte u poslovanju sa hranom, veterinarske inspektore, te predstavnike ministarstava poljoprivrede i drugih relevantnih institucija o zahtjevima za izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka.

“Riječ je o nastavku aktivnosti obuka koje su započele u januaru mjesecu ove godine. Ovo je treća sedmica implementacije ovog projekta, u kojoj praktične obuke realizujemo u dva velika izvozna objekta i to u kompanijama ‘Mlijekoprodukt’ i ‘Mljekara Livno’. Nakon ove dvije obuke, provedene su i teoretske obuke za subjekte u poslovanju sa hranom u Banjoj Luci, Sarajevu i Tuzli”, poručuju iz USAID/Sweden FARMA II projekta.

Edukacije će vršiti ekspertica iz Slovenije uz podršku tima USAID/Sweden FARMA II projekta, a fokus će biti na zahtjevima i standardima Evropske unije za ovaj sektor, saopšteno je iz USAID/Sweden FARMA II projekta.

“Obuke će se fokusirati, prije svega, na ispunjenje zahtjeva navedenih u Uredbi Evropske unije broj 605/2010, te ostale odredbe EU koje definišu način obavljanja službenih kontrola i kontrola HACCP sistema, te postupku odobravanja objekata za izvoz na tržište EU. Konačno, izuzetno je važno da se svi relevantni akteri upoznaju i sa zahtjevima higijenskog paketa za objekte u sektoru mljekarstva. Ovi treninzi predstavljaju važan iskorak za javni i privatni sektor, te će ih dodatno osposobiti za realizaciju izvoza mliječnih proizvoda iz BiH u praksi”, zaključuju iz USAID/Sweden FARMA II projekta.

(Fena)