UP FBiH: Od Uprave BH-Gas očekujemo rješenja za efikasno snabdijevanje gasom

U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UP FBiH) su neprijatno iznenađeni “diletantski intoniranim i vrlo neprofesionalno sročenim saopštenjem iz kompanije BH-Gas, u kome se, umjesto konkretnih obrazloženja, javnosti nudi prazna retorika i demagogija”.

Iz UP FBiH ističu da, ipak, nisu iznenađeni nepoznavanjem osnovnih principa poslovanja od strane generalnog direktora BH-Gasa, koji u saopštenju vrlo otvoreno proziva “stručnjake” – predstavnike udruženja, institucija, vijeća koji su se javno i argumentovano usprotivili značajnom povećanju cijena gasa.

Generalni direktor i Uprava BH-Gas nisu ponudili privredi i javnosti FBiH prijedlog strategije i konkretnih rješenja za alternativne izvore za snabdijevanje gasom u BiH. U saopptenju iz BH-Gasa ne odgovaraju ni na pitanje šta su konkretno uradili kako bi BiH bila na nekom novom pravcu snabdijevanja Evrope gasom, a u ovome trenutku to nije, saopšteno je iz UP FBiH.

UP FBiH zanima i zašto BH-Gas nije izgradio skladišta za gas, kojima se moglo bitno uticati na cijenu gasa. Od BH-Gasa privreda i građani BiH očekuju i odgovor na pitanje da li se i šta radi na istraživanjima nalazišta gasa u BiH.

Zdrava logika govori, da ako prirodnog gasa ima sa lijeve strane Save, onda bi ga trebalo biti i sa desne strane rijeke Save. Podsjećanja radi, Hrvatska gotovo 40 posto vlastitih potreba za gasom rješava iz domaćih izvora, stoji u saopštenju UP FBiH.

Na stranu činjenica da su u BH-Gasu uradili malo i nedovoljno na pokrivanju snabdijevanjem gasom svih kantona u FBiH. UP FBiH podsjeća na neslavan i neuspio pokušaj djelomične gasifikacije Srednjobosanskog kantona, koji je predmet brojnih sudskih sporova, kao i za činjenicu da Tuzlanski kanton ima gasovod, ali nema potrošača.

Navodi se da javnost u FBiH treba znati i koliko je posrednika u isporuci gasa u FBiH, da li se i na koji način njihov broj (a samim tim i cijena gasa) može smanjiti.

“Od generalnog direktora i uprave BH-Gas javnost očekuje da ponude konkretne odgovore zbog čega nabavna cijena gasa u Republici Srpskoj niža nego u FBiH, zašto FBiH ima najvišu nabavnu cijenu gasa u cijelom regionu, te kako je moguće da je gas za proizvodne kompanije u FBiH daleko skuplji nego u zemljama EU (u odnosu na Njemačku npr. za 40 posto). Ili, zašto u situaciji kada se cijena gasa u Evropi smanjuje, imamo na sceni povećanje cijena gasa u FBiH. Kao i prijedlog mjera kako da se u FBiH smanji cijena gasa”, saopšteno je.

Iz BH-Gasa bi trebali građanima pojasniti da postojeću višu cijenu gasa za privredu, a daleko nižu za građanstvo u FBiH, u konačnici opet plaćaju građani, jer povećanje cijene gasa dovodi do poskupljenja proizvoda i usluga za stanovništvo.

Iz Uprave BH-Gas se ne govori o neustavnoj odluci o taksi-naknadi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji. Godinama javnost ne zna šta je s akumuliranim gubicima BH-gasa po osnovu nenaplativih potraživanja od Glinice Zvornik, a radi se o tolikom iznosu da, ukoliko bi bio naplaćen, u narednih pet do deset godina ne bi bilo potrebe za povećanjem cijene gasa.

Ovo su sve informacije koje bi javnost i građani FBiH trebali znati i UP FBiH očekuje da iz BH-Gasa daju konkretne odgovore na ova pitanje i rješenja za brojne probleme. UP FBiH Upravi BH-Gasa nudi da zajednički rade i kreiraju inicijative i prijedloge prema Vladi FBiH i nadležnim institucijama, da bi se našla i provela rješenja za efikasno, kontinuirano, finansijski racionalno snabdijevanje gasom, što većeg broja potrošača, na cijelom području FBiH.  

(Fena)