BDP Federacije BiH u 2018. godini porastao za 3,3 posto

Federalna vlada usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za razdoblje 2020.-2022. godina.

U tom dokumentu navedeno je kako je Bosna i Hercegovina, prema prvim procjenama, u 2018., u odnosu na 2017. godinu, ostvarila rast od 3,3 posto, koji je bio podstaknut jačanjem domaće potražnje i povoljnim kretanjima u međunarodnom ekonomskom okruženju.

U 2019. godini se očekuje dalji rast BDP-a po stopi od 3,1 posto, te u pweriodu od 2020.-2022. godine po stopama od 3,7 posto, 3,8 posto i 4 posto, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Prema preliminarnim procjenama, a na osnovu objavljenih saopštenja Federalnog zavoda za statistiku, BDP Federacije BiH je u 2018. godini iznosio 21,2 milijardi maraka i realno je veći za 3,5 posto u odnosu na 2017. godinu.

Uprkos projekcijama usporenog rasta u Evropskoj uniji, u Federaciji BiH se u 2019. godini očekuje nastavak ekonomskog rasta, po nešto sporijoj stopi u odnosu na prethodni period, u iznosu od 3,7 posto.

Očekivani rast najznačajnije uporište imaće u očekivanom porastu privatne i javne potrošnje, usljed višegodišnjeg provođenja politike fiskalne konsolidacije, te porastu ukupnih (privatnih i javnih) investicija. U periodu 2019.-2022. godina u Federaciji BiH se očekuje rast BDP-a po stopama od 3,7 posto, 3,8 posto, 4 posto i 4,2 posto.

Ključne aktivnosti u sferi fiskalne politike prvenstveno podrazumijevaju djelovanje u pravcu stvaranja povoljnog i stabilnog poslovnog okruženja, atraktivnog za povećan priliv i domaćih i stranih investicija, kao glavnog generatora projiciranog srednjoročnog makroekonomskog rasta.

Pravac djelovanja u segmentu politike upravljanja javnim rashodima u narednom srednjoročnom razdoblju karakterizira prvenstveno namjera provođenja aktivnosti s ciljem postizanja fiskalne discipline, te ograničavanja tekuće potrošnje u funkciji jačanja ulaganja u kapitalne projekte i javne investicije.

Ukupan dug u Federaciji BiH je na kraju 2018. godine za 219,7 milijuna maraka manji u odnosu na prethodnu godinu i čini približno 26 posto BDP-a FBiH, s većinskim učešćem vanjskog duga.

Strategijom upravljanja dugom FBiH za period 2019.-2021. definisani su ciljevi upravljanja njime, koji će i u narednom periodu predstavljati prioritet, imajući u vidu potrebe Vlade Federacije BiH da, uz održavanje prihvatljivog nivoa rizika, te srednjoročnih i dugoročnih troškova finansiranja, osigura finansijska sredstva za tekuće potrebe i investiciona ulaganja, kao i da nastavi aktivnosti na razvoju domaćeg tržišta vrijednosnih papira.

Očekuje se da će preduzimanje mjera i aktivnosti s navedenim ciljevima rezultirati nastavkom stabilizacije sistema javnih finansija u Federaciji BiH u narednom srednjoročnom periodu, stoji u saopštenju.

(Fena)