Novi ljekar Uroš Krulj – Musavat br. 1. iz 1907. godine

U časopisu Musavat, broj 1 iz 1907. godine objavljen je sljedeći tekst:

“Novi ljekar. Naš sugragjanin Dr. Uroš Krulj, došao je u Mostar, gdje će se ponovo nastaniti. U g. Krulju Mostar dobija jednog odličnog i valjanog ljekara, te se nadamo da će ga naš narod, kao domaćeg sina, primiti sa onakovom ljubavlju kakvu i treba da gajimo prema ljudima koji su naše gore list”.

Mostar u svojoj prošlosti bilježi mnoge ljekare koji su dolazili iz inozemstva, bilo da su povremeno gostovali i ordinirali po iznajmljenim privatnim ili hotelskim sobama, bilo da su doseljavali u naš grad i otvarali privatne ordinacije. Prvi ljekar koji je stigao u Mostar za stalni boravak bio je dr. Josip Kötschet – osobni liječnik Omer-paše Latasa. Dr. Kötschet je imao dva sina – Aleksandra i mlađeg Teofila Ladislava rođenog 1864. godine Ladislav je 1892. godine završio studij medicine u Beču i tadašnji mostarski tisak ga je pozdravio kao prvog Mostarca i prvog građanina BiH koji je završio studij medicine. Stoga ne čudi da je svaki Mostarac koji je došao u svoj grad ordinirati kao liječnik, itekako bio dobrodošao i pozdravljan je na sva usta.

U broju 1. lista Musavat iz 1907. godine štampana je i reklama za njega, koju donosimo ovdje.

Priredili: Tibor Vrančić / Smail Špago

(NovaSloboda.ba)