Wigemark predstavio ključne nalaze za BiH iz Mišljenje Evropske komisije

Šef Delegacije Evropske unije U BiH Lars Gunnar Wigemark danas je u Sarajevu predstavio ključne nalaze Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, koje je danas usvojila Evropska komisija.

“Prvi put, Mišljenje daje sveobuhvatnu mapu puta – koraka koje potrebno da BiH poduzme na putu ka EU. Potvrđuje se da zemlja može postati članica. Međutim, za realizaciju potrebnih političkih i ekonomskih kriterija mora postojati prava volja za realizaciju temeljnih uslova na svim razinama. Nije dovoljno tek deklarativno se ponašati, već konrektno djelovati i osiguravati pravu promjenu”, rekao je Wigemark.

Naglasio je da će se od danas intenzivirati odnosi BiH i Evropske unije i da pod hitno treba usvojiti Nacionalni program za usvajanje pravne stečevine EU.

Mišljenje će biti dostavljeno svim članicama EU (28 zemalja) na razmatranje, a što će vjerovatno, kako kaže, potrajati mjesecima. Preporuka Komisije je da se ovo pitanje razmatra kada bude formirana vlast na svim nivoima.

BiH treba otvoriti pregovore u onom trenutku kada se za to ispune uslovi, te je u Mišljenju dato 14 ključnih prioriteta, među kojima je potreba napretka u vladavini prava i pravosuđu, izbori u Mostaru, regulisanje finansiranje političkih stranaka, te unapređenje propisa u oblasti javnih nabavki.

“Javna uprava mora biti profesionalnija i depolitizovana. Politčke stranke i predstavnici stranaka ni na koji način ne smiju biti dijelom javne uprave. S tim u skladu, potrebno je depolitizovati i restruktuirati javna preduzeća, a bilo kakva privatizacija mora biti transparentna”, istakao je Wigemark.

Takođe, ističe da treba snažnije promovisati jednakopravnost žena, jer su često izostavljene posebno u pružanju usluga.

” Baš sam danas imao sastanak sa savjetodavnim odborom svih ženskih organizacija u BiH i usaglasili smo se da nema integracije bez istinskog učešća žena” podcrtao je Wigemark.

Dodao je da BiH mora pokazati sposobnost da odgovori na sve obaveze u svim oblastima,  a ne samo u okviru 14 ključnih prioriteta.

U Mišljenju je na više od 170 stranica data analiza stanja u BiH u odnosu na standarde EU.

Podsjećamo, prije četiri godine stupio je na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, prije tri godine podnesena je aplikacija za članstvo, a u februaru ove godine dostavljeni su odgovori na pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

(Fena)