Centralna banka BiH: Poslovanje u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlaštenjima

Centralna banke Bosne i Hercegovine posluje u skladu s ustavnim i zakonskim ovlaštenjima, te niti jedna njena aktivnost nije usmjerena na preuzimanje nadležnosti drugih institucija ili organa, saopšteno je iz te institucije.

Iz CB BiH su reagovali u svrhu ispravnog informisanja javnosti, a povodom izjava koje problematizuju nadležnosti ove banke vezano za pitanje platnih sistema. 

CB BiH je, kako se navodi u saopštenju, 5. januara 2001. godine uspostavila platformu za poravnanje međubankarskih platnih transakcija za žiro kliring (ŽK) i bruto poravnanja u realnom vremenu (BPRV), u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. 

Kroz platne sisteme vrše se poravnanja isključivo međubankarskih platnih naloga, a zakonskim rješenjima koja su u nadležnosti entiteta definisan je platni promet koji se odvija isključivo u komercijalnim bankama.

“U skladu sa Zakonom, CB BiH održava platforme za platne sisteme i propisuje način njihovog korištenja putem operativnih pravila za ŽK i BPRV. S tim u vezi, Upravno vijeće CB BiH je donijelo odluku, čija je svrha potpuno prilagođavanje platforme platnih sistema  standardima Evropske unije (EU), tj. prilagođavanje ŽK sistema u BiH ŽK sistemu u EU (SEPA – Single Euro Payment Area”, dodaje se u saopštenju. 

Operativnim pravilima se propisuju načini komunikacije, oprema, formati u kojima se poruke dostavljaju u sistem. CB BiH isključivo nadgleda postupke učesnika (komercijalnih banaka) u ovim sistemima u skladu s propisanim pravilima, a kako bi sistem mogao funkcionisati.

“CB BiH nije radila i ne radi kontrolu i nadzor nad komercijalnim bankama u unutrašnjem platnom prometu niti je to namjera za ubuduće”, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću CB BiH.

(Fena)