Prezentacija Platforme otvorenih inovacija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje prezentaciju Platforme otvorenih inovacija razvijene u sklopu ERASMUS+ All4R&D projekta.

Prezentacija će biti održana u utorak, 11. juna, od 11 do 12,30 sati na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Platforma otvorenih inovacija je namijenjena uspostavljanju saradnje između potencijalnih partnera za istraživanje i razvoj, a razvijena je u okviru projekta “Promovisanje saradnje između univerziteta i industrije za istraživanje i razvoj kroz saradnju i platformu otvorenih inovacija – All4R&D”, kojeg finansira Evropska komisija kroz ERASMUS+ program.

Projekat se implementira na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru – jednom od trinaest projektnih partnera, uz univerzitete i kompanije iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Armenije, Finske, Austrije i Njemačke. Opšti cilj ovog trogodišnjeg projekta je podsticanje saradnje privrede i univerziteta.

(NovaSloboda.ba)