U ponedeljak građanski protest zbog odlaganja opasnog otpada na deponiju Uborak

Građani Gradskog područja Sjever Mostar organizuju građanski protest i iskazivanje bunta povodom odlaganja opasnog otpada na prostor deponije Uborak u ponedeljak, 10. juna s početkom u 10 sati.

“Mi, kao mještani i građani Gradskog područja Sjever ozbiljno smo zabrinuti zbog najave deponovanja dehidriranog mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru, koji spada u opasni otpad kao i deponovanja animalnog i medicinskog otpada, te drugih kancerogenih materija, koji direktno utiču na zdravlje ne samo lokalnih mještana, nego svih građana Mostara”, navodi se u saopštenju..

Odlaganje mulja na deponijama komunalnog otpada je u sukobu sa EU Direktivama o odlaganju otpada, te uz činjenicu da je deponija Uborak – deponija komunalnog otpada (kućni i njemu sličan otpad) to je zabrinjavajući podatak za sve gradane ovog područja.

“Imajući u vidu da je koncentracija teških metala u otpadnom mulju (kadmija, bakra, cinka, žive, olova itd.) i do 100 puta veća od vrijednosti dozvoljenih za odlaganje, smatramo da se postupcima odlaganja ovog otpada, uz već postojeće ekološke probleme koje uzrokuje deponija, ozbijno ugrožava zdravlje ljudi, životinja i biljaka na ovom prostoru a i šire, te se zagađuje voda, zemlja i vazduh”, ističe se u saopštenju.

 Uz već postojeći problem širenja deponije Uborak, građani Gradskog područja Sjever, posebno mjesnih zajednica Vrapčići i Bijelo Polje ovim putem zahtijevaju: promptnu reakciju nadležnih institucija i zaustavljanje nelegalnog odlaganja otpada na deponiju Uborak; ugrađivanje prečistača, s obzirom da se otpad svih vrsta, pa i kancerogene supstance putem potoka Sušica, a koji se ulijeva u Neretvu, zagađuju svi građani Grada Mostara; postepeno zatvaranje postrojenja deponije koja direktno ugrožavaju zdravlje svih građana Mostara; saniranje ekoloških posljedica u okolini deponije Uborak.

(NovaSloboda.ba)