Prihvaćena inicijativa za kredit IBRD-a za projekat registracije nekretnina

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o kreditu (Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Cilj Projekta je pružiti podršku razvoju održivog sistema registracije nekretnina s harmonizovanom evidencijom u zemljišnoj knjizi i katastru u urbanim područjima Federacije BiH i Republike Srpske.

Krdit Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu 39 miliona KM bio bi alociran na Federaciju BiH (14 miliona KM) i Republiku Srpsku (25 miliona KM), a usloci kredita određeni na pregovorima.

V. B.

(NovaSloboda.ba)