Održana prezentacija Platforme otvorenih inovacija

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru danas je održana prezentacija Platforme otvorenih inovacija. Platforma, razvijena u sklopu ALL4R&D projekta, koga finansira Evropska komisija kroz ERASMUS+ program, namijenjena je za uspostavljanje saradnje između potencijalnih partnera za istraživanje i razvoj, odnosno kreirana je kao mreža istraživača sa univerziteta, iz industrije, mladih, te ostalih zainteresiranih a sve s ciljem razmjene projektnih ideja i njihove što bolje realizacije.

Program je započeo uvodnim obraćanjem dekana Građevinskog fakulteta, van. prof. dr. Suada Špage, koji je naglasio važnost saradnje privrede i univerziteta, te mogućnosti razvoja obe uključene strane koje se pružaju kroz osmišljene i usmjerene istraživačke projekte. Potom je van. prof. dr. Merima Šahinagić-Isović, članica projektnog tima ispred Univerziteta detaljnije predstavila Univerzitet, Fakultet i projekat “Promovisanje saradnje između univerziteta i industrije za istraživanje i razvoj kroz saradnju i platformu otvorenih inovacija – All4R&D”. Svi prisutni su, zahvaljujući višem asistentu mr. Marku Ćećezu, imali priliku saznati više o Platformi otvorenih inovacija, kao i o načinu registracije na istu. Amina Baljić, članica projektnog tima kompanije HP Investing, informisala je prisutne o ulozi kompanije u navedenom projektu.

Među mnogobrojnom publikom, osim studenata i studentica, te nastavnog osoblja Građevinskog fakulteta i drugih fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, našli su se i predstavnici/e privrede, nevladinog sektora i javnog sektora. Na diskusiji koja je uslijedila nakon prezentacije, govorili su prof. dr. Fuad Ćatović, Admir Smajić iz kompanije ISO-SPAN, Affan Ćehajić, direktor portala Žiža i Admir Logo ispred organizacije REDAH. Svi su naglasili neophodnost zajedničkog rada univerziteta i privrede, ali i vladinih i nevladinih organizacija.

„Na besplatnu Platformu otvorenih inovacija moguće je registrovati se kao pojedinac ili kao kompanija putem web-linka http://platform.all4rd.net/, te ovim putem ohrabrujemo sve pojedince i kompanije, istraživače sa univerziteta, iz industrije, mlade i sve zainteresovane da se priključe platformi i razmjeni ideja i prilika“, poručili su članovi projektnog tima Univerziteta.

Projekat ALL4R&D se implementira na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru – jednom od trinaest projektnih partnera, uz univerzitete i kompanije iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Armenije, Finske, Austrije i Njemačke. Opšti cilj ovog trogodišnjeg projekta je podsticanje saradnje privrede i univerziteta.

(NovaSloboda.ba)