Održana radionica Kompostiranje u stanu/vrtu i izrada “vrta bez motike”

Na permakulturnoj farmi Nešto Više u Humilišanima kod Mostara održana je praktična radionica Kompostiranje u stanu/vrtu i izrada “vrta bez motike”.

Učesnici su imali priliku naučiti, ali i govoriti o svojim iskustvima na teme izgradnje kompostera u vrtu i odabira vrste posude za kompostiranje organskog otpada u stanu, načina pripreme i svakodnevne dopune materijala koji se kompostira, koji se materijali kompostiraju i šta se ne stavlja u komposter i zašto, kako kompost treba održavati i kako ga “popraviti” ako se presuši ili ima previše vlage, koji su omjeri zelenih (svježih) i smeđih (suhih) materijala, te zašto je kompostiranje bitno iz raznih aspekta za pojedinca, ali i za društvo i prirodne resurse.

Na radionici je od odbačenih materijala sastavljen novi komposter u vrtu, u kome su učesnici poslagali pripremljene kompostne materijale i započeli proces kompostiranja. Takođe je demonstrirano kako proces izvoditi u stanu, bez bojazni od neugodnih mirisa ili skupljanja insekata, te je neizostavno diskutovano o nezavidnoj situaciji sa otpadom u Mostaru.

Zaključeno je da svako od nas individualno može uticati na smanjenje obima, a samim tim i na smanjenje frekvencije i količine otpada koji izbacujemo u kontejnere i na ulice, kao i smanjenje nastanka stakleničkih gasova na deponijama upravo kompostiranjem biorazgradivih ostataka iz kuhinje i domaćinstva, odnosno njihovim odvajanjem od nerazgradivog ili teško razgradivog otpada.

Osim manje količine otpada i znatnog smanjenja neugodnih mirisa, osoba koja kompostira proizvede i najbolju hranu za biljke – kompost, koga može iskoristiti u vrtu/balkonu ili ga jednostavno može prosuti u dvorištu zgrade da obogati zemljište i zelene površine.

Na kraju radionice, učesnici su uz pomoć voditelja napravili gredicu po principu “vrt bez motike”. Pravilnim održavanjem, dodavanjem organskih materija i komposta, u ovom vrtu više neće biti potrebe da se koriste alati i ulaže silna ljudska energija. U “vrtu bez motike”, osiguraju se pravilni uslovi u kojima će se mikroorganizmi i insekti brinuti o rahlosti i bogatstvu zemljišta, tako da vrtlar kasnijim dodavanjem nove organske materije nastavlja podržavati proces i vrlo lako, bez kopanja, uzgaja i ubire obilje plodova.

Radionicu su vodili permakulturisti Muhamed Garib, Maid Maksumić i Sanja Đermanović, u okviru programa podrške permakulturi i organskoj proizvodnji kao potencijalnim alatima za ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva, koga je osmislilo i sprovelo Udruženje građana Nešto Više, a finansijski podržao Julia Taft Refugee Fund.

(NovaSloboda.ba)