UO UIO izmijenio odluku o carinskoj politici zbog elektronskog potpisa

sdr

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH usvojio je, na današnjoj sjednici u Mostaru, izmjene  Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici BiH, čime se njena primjena prolongira od 1. avgusta ove do 1. jula 2021. godine, jer još nije u upotrebi elektronski potpis u BiH.

UO UIO, kako je saopšteno, informisaće Vijeće ministara BiH o ovoj odluci i problemima u njenoj primjeni zbog nepostojanja tijela u BiH za izdavanje kvalifikovanih  elektronskih potvrda za korištenje naprednog elektronskog potpisa.

UO UIO odgodio je danas raspravu o Nacrtu zakona o carinskim prekršajima BiH, koji treba da bude usklađen sa Zakonom o carinskoj politici BiH, čija primjena počinje od 2021. godine.

Na današnjoj sjednici razmatrana je informacija o stanju i aktivnostima UIO BiH za prvi kvartala ove godine, gdje se navode podaci o povećanju prihoda od PDV-a u odnosu na isti period prošle godine.

Članovi UO razmatrali su danas inicijatvu iz UIO za izmjenu Zakona o platama i naknadnama u institucijama BiH i biće urađene detaljne analize prije konačne odluke o toj inicijativi, koja bi kasnije trebala biti upućena u dalju proceduru usvajanja od Vijeća ministara do Parlamentarne skupštine BiH.

Ni  na današnjoj sjednici nije bilo saglasnosti među entitetskim predstavnicima za donošenje odluka o privremenim poravnanjima za protekle godine, niti utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za period april-juni 2019. godine.

V. B.

(NovaSloboda.ba)