EU i ILO u saradnji sa javim službama zapošljavanja doprinose razvoju preduzetničkih vještina u BiH

Dvadeset uposlenika javnih službi za zapošljavanje u BiH učestvuje u Sarajevu na petodnevnoj obuci „Kako pokrenuti posao i unaprijediti poslovanje“ koja se organizuje u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH.

Cilj obuke, rađene  po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR-a), je da ih pripremi za rad sa nezaposlenim osobama koje žele da apliciraju na programe samozapošljavanja, odnosno pokretanja sopstvenog biznisa.

„Program ‘Kako pokrenuti posao i unaprijediti poslovanje – SIYB‘ spada u najveće globalne programe obuke iz poslovnog menadžmenta. Preduzetnicima pomaže da pokrenu i razvijaju posao, te se koristi kao strategija za otvaranje većeg broja kvalitetnijih radnih mjesta. S obzirom da ovaj program obuhvata više modula za razvoj preduzetničkih vještina, odlučili smo da za uposlenike službi za zapošljavanje u BiH organizujemo samo module, koji se odnose na osmišljavanje biznis ideje i podrške za izradu biznis plana. Takođr, svi učesnici ovosedmične obuke dobiće na korištenje priručnike koji su do sada prevedni na 40 jezika u svijetu, uključujući i BHS jezike, čime će biti u prilici da dalja znanja i vještine, nakon završene obuke prenesu na krajnju ciljnu grupu – buduće poduzetnike“, naglasila je Lejla Tanović, koordinatorica MOR-a za Bosnu i Hercegovinu.

Projekat „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“ realizuju GIZ, UNDP i MOR, a ima za cilj da kroz finansijsku i tehničku podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti ojača kapacitete BiH za ekonomski rast i zapošljavanje.

V. B.

(NovaSloboda.ba)