Potpisan sporazum o saradnji izmeđi Saveza opština i gradova FBiH i PD Parlamenta FBiH

dav

U organizaciji Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, danas je u Neumu održana sjednica Skupštine Saveza opština i gradova FBiH u Neumu, kojoj su prisustvovali načelnici i gradonačelnici sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je potpisan Sporazum o saradnji između Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Potpisnici su saglasni da Savez općina i gradova FBiH ostvaruje aktivniju ulogu u predlaganju zakonskih i drugih akata radnim tijelima i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

“Potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Saveza opština i gradova FBiH želimo produbiti naš odnos, te osnažiti našu saradnju, gdje se očekuje aktivnija uloga Saveza u predlaganju zakonskih akata”, rekao je Elvir Karajbić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Predsjedavajući Skupštine Saveza opština i gradova FBiH Faris Hasanbegović, istakao je, kako je ovo važan Sporazum, te je izrazio nadu da će se od sada zakoni donositi od nivoa lokalne zajednice prema višim nivoima vlasti.

Direktorica Saveza opština i gradova FBiH Vesna Travljanin naglasila je važnost potpisivanja Sporazuma, te izrazila nadu da pomenuti Sporazum neće biti samo formalnog karaktera, već da će lokalni nivo zaista imati ulogu kakvu zaslužuje u društvu.

(NovaSloboda.ba)