Zvizdić u Briselu na sastanku COREPER II

Na poziv Luminiţe Odobescu, rumunske ambasadorice pri Evropskoj uniji, predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić prisustvovao je danas u Briselu sastanku Komiteta stalnih predstavnika vlada zemalja članica u Evropskoj uniji (COREPER II), saopšteno je iz VM BiH.

Cilj sastanka je bio  upoznavanje sa trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, a nakon objave Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvom BiH u Evropskoj uniji.

Tokom obraćanja prisutnima, predsjedavajući Zvizdić je izrazio zahvalnost ambasadorici  Odobescu za organiziranje ovog važnog sastanka i rekao da tri godine nakon njegovog prvog prezentiranja stanja u BiH i realizovanja niza reformi, Bosna i Hercegovina je dobila Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu za članstvom u EU. Rekao je da je značaj ovog dokumenta, kako u proceduralnom tako i u sadržajnom smislu, izuzetno važan i da predstavlja osnovni  orijentir u planiranju i sprovođenju cjelokupnih reformi u Bosni i Hercegovni s ciljem punopravnog članstva u EU. Naglasio  je i da je BiH imala opravdane aspiracije u pogledu sadržaja ovog dokumenta.

“Očekivali smo da će Evropska komisija u svojim preporukama prepoznati nivo postignutih reformi, naročito u protekle četiri godine tokom trajanja mandata ovog Vijeća ministara BiH, te da ćemo slijedom toga, u Mišljenju imati pozitivnu preporuku za sticanje statusa kandidata. To je izostalo i, iako nezadovoljni zbog toga, moramo sagledati stvari u pravom svjetlu i iskoristiti iskazane smjernice na najbolji način u narednom periodu. Mišljenje Evropske komisije je precizno adresiralo ključne preporuke koje Bosna i Hercegovina treba realizirati u pogledu ispunjavanja Kopenhagenških kriterija”, rekao je tokom obraćanja predsjedavajući Zvizdić.

On je upoznao prisutne ambasadore i sa procesom formiranja vlasti na svim nivoima u BiH i naglasio da BiH treba da pokaže da ima kapacitete i snagu da osigura potpunu demokratičnost u pogledu implementacije izbornih rezultata u skladu sa Ustavom, važećim zakonima i drugim propisima. Informisao je prisutne sa ostvarenim napretkom u svim sferama i realiziranim zadacima koji su rezultirali dobijanjem Mišljenja i rekao da je u narednim periodu neophodno izvršiti analizu navedenih preporuka i donijeti pravilnu ocjenu o prioritetima.

Predsjedavajući Zvizdić je rekao da je put EU integracija jedini vanjskopolitički i unutrašnjopolitički cilj i da je evropska perspektiva Bosne i Hercegovine neupitna. Naglasio je da posvećenost Bosne i Hercegovine  mora ostati fokusirana na sprovođenje reformi i da je to cilj na kojem i u narednom periodu treba nastaviti raditi. Izrazio je očekivanje od zemalja članica EU, da će uzeti u obzir do sada postignute rezultate i aktivnosti, na kojima je BiH posvećeno radila u proteklom periodu i rekao da se nada da će Evropska unija, tokom ove godine, poslati ohrabrujuću poruku građanima i BiH približiti evropskim tekovinama i standardima.

Pored predstavnika zemalja članice, sastanku je prisustvovao i generalni direktor Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielsson, predstavnik Evropske službe za vanjsku politiku (EEAS), te šef Misije EU u BiH, ambasador Lars Gunar Wigemark.

S. R.

(NovaSloboda.ba)