PS BiH: Poslanici prihvatili zaključak kojim se traži podnošenje ostavke VSTV-a

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na jučerašnjoj sjednici primio k znanju Informaciju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u BiH s osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona.

Većina zaključaka koje su poslanici predlagali tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda nije dobila potrebnu entitetsku većinu iz Republike Srpske, te će biti upućeni Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Predstavnički dom PSBiH nije primio k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) za 2018. godinu, koji je razmatran u sklopu rasprave o aktuelnoj situaciji u pravosudnim institucijama BiH, s akcentom na obaveze iz preporuka Evropske komisije.

Niti jedan poslanik nije bio „za“ izvještaj, 22 su bila protiv, a šest poslanika je bilo suzdržano.  

Usvojeno je više zaključaka koje su tokom diskusije o ovoj temi predložili poslanici, među kojima je i zaključak kojim se traži podnošenje ostavke cjelokupnog VSTV-a, te da se po hitnoj proceduri u PSBiH dostave izmjene i dopune zakona o VSTV-u.

Između ostalog, usvojen je i zaključak kojim se predlaže osnivanje privremene istražne komisije ovog doma, koja će istražiti aktuelno stanje u pravosudnim institucijama BiH.  

(Fena)