U maju u Federaciji BiH više od 110 hiljada turista

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ukupan broj dolazaka turista u maju  2019. godine u Federaciji BiH iznosio je 114.770 što je za 3,4 posto više u odnosu na maj 2018. godine, a u odnosu na april 2019. godine više je za 3,2 posto. Učešće domaćih turista bilo je 16,7 posto, a stranih turista 83,3 posto.

 Ukupan broj noćenja turista u maju  2019. godine iznosio je 197.736 što je za 1,3 posto manje u odnosu na majj 2018. godine, a u odnosu na april 2019 godine manje je za 5,1 posto. Učešće domaćih turista u ukupno ostvarenom broju noćenja iznosilo je  17,3 posto, a stranih turista 82,7 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,4 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: NR Kine (10 posto), Hrvatske (7,4 posto), Njemačke (7,1 posto), Italije (6,3 posto) i Južne Koreje (pet posto) što je ukupno 35,8 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 64,2 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u maju 2019. godine iznosio je 32.294 što je za 5,4 posto više u odnosu na maj  2018. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj u maju ove godine na području Federacije BiH iznosila je 22,9 posto.

(Fena)