Zbog jednog broja građana, u redu pred deponijom vozila čekaju i po tri sata na istovar

Obavještavamo javnost da nismo u mogućnosti brzo i efikasno izvršiti odvoz i deponovanje

komunalnog otpada sa ulica Grada Mostara zbog jednog broja građana, koji, i nakon 20 dana blokade deponije, i sada kontrolišu vozila sa otpadom i dozvoljavaju deponovanje otpada isključivo u postrojenje (reciklažni pogon) unutar sortirnice, što znatno usporava  proces deponovanja, navodi se u današnjem zajedničkom saopštenju JP Komos u stečaju, JP Parkovi p.o. i JP Deponija d.o.o. Mostar. 

“Vozila  Komosa i Parkova, sa komunalnim otpadom, čekaju u redu pred deponijom i po tri sata da se izvrši istovar, a posljedica je nagomilavanje otpada na ulicama Grada što može dovesti do zaraznih bolesti radnika koji vrše utovar, radnika koji vrše selekciju otpada, kao i samih građana obzirom na vrlo visoke temperature.

Sa relevantnim strukturama radimo u iznalaženju rješenja koja bi se ogledala u tome što bi se fermentovani otpad direktno deponovao na tijelo deponije, uz inspekcijski nadzor ili nadzor nekog drugog nezavisnog nadležnog organa, što bi omogućilo brži istovar, smanjilo vrijeme čekanja vozila operatera na istovar, čime bi se postigla potrebna dinamika u izvršavanju redovnih dnevnih planova, a samim tim bi smeće sa ulica bilo brzo i efikasno uklonjeno i deponovano”, stoji u zajedničkom saopštenju tri mostarska komunalna preduzeća.

(NovaSloboda.ba)