Aluminij se gasi u petak u ponoć

Uprava Aluminija d.d. Mostar uputila je pismo, u kome obavještava fondove za zaštitu okoline Federacije BiH i HNK-a, Upravu za civilnu zaštitu HNK-a i Policijsku upravu Mostar da će pogoni Aluminija biti ugašeni u subotu, 6. juna, jednu minutu iza ponoći.

Jednu minutu iza ponoći u “rizičnom tehničko-tehnološkom procesu” Aluminij će biti isključen s visokonaponske električne mreže, navodi se u pismu koga potpisuje generalni direktor Aluminija Dražen Pandža.

“Obzirom na to da nismo u mogućnosti predvidjeti kakve sve posljedice prestanak rada tvornice može prouzrokovati u odnosu na zdravlje i živote ljudi i na životnu okolinu u cjelini, molimo Vas da, u skladu sa svojim mogućnostima i mjerodavnostima, uzmete u obzir ovu informaciju, kako bi pomogli da eventualne negativne posljedice budu svedene na minimum, s ciljem zaštite zdravlja ljudi i ukupne okoline na području koje gravitira tvorničkomu krugu Aluminija d.d. Mostar”, stoji u pismu.

Dodaje se kako Aluminij d.d. Mostar ne raspolaže dodatnim resursima za odgovarajuću zaštitu imovine i bezbjednosti, kako u tvorničkom krugu, tako i izvan njega, te se od mjerodavnih traži da osiguraju pojačanu zaštitu Aluminijeve imovine nakon prestanka rada tvornice.

“Naši stručnjaci za unutrašnjubezbjednost biće na raspolaganju za sve konsultacije i dogovore s policijom, kako biste mogli dobiti korisne informacije o ukupnom stanju, prioritetima, rasporedu objekata i svemu drugom što je bitno za uspješnu organizaciju zaštite Aluminijeve imovine”, stoji u pismu.

Iz Aluminija su ranije u utorak najavili da će se članovi Uprave predstavnicima medija obratiti u srijedu, 3. jula, nakon sjednice Nadzornog odbora Društva.

Proteklih nekoliko godina, Aluminij poslije s gubitkom, a ukupni dug kompanije iznosi gotovo 400 miliona maraka, od čega se više od polovine odnosi na dug za potrošenu električnu energiju.

Prošle sedmice, u Vladi FBiH održan je sastanak s predstavnicima švicarske kompanije Glencore, koja je izrazila spremnost preuzeti mostarsku firmu, ali je sastanak završio bez postignutog dogovora.

Osnovni preduslov za ulazak Glencora je osiguravanje subvencionirane cijene električne energije za mostarski Aluminij, što Vlada FBiH ne želi ili ne može prihvatiti.

(Fena)