U julu počinje multimedijalna konferencija „Vizuelna kultura u poslijeratnom društvu“

U Sarajevu će se, od 5. do 13. jula, održati , koju organizuje Kuma International u saradnji sa Dr. Stephenie Young i Dr. Lauren Walsh, uz podršku Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini. Konferencija će se održati pod nazivom „Vizuelna kultura u poslijeratnom društvu“.

Unutar konferencije je planiran čitav niz kulturno-edukativnih događaja u toku jula: izložbe, javno predavanje i interaktivne radionice. Ova konferencija ima za cilj obraditi ključne teme i probleme sa kojima se nose poslijeratna i post-genocidna društva, ističući ulogu vizualne kulture u istraživanju prošlosti i liječenju ratnih trauma. Konferencija „Vizuelna kultura u poslijeratnom društvu“ je fokusirana na važnost vizuelne umjetnosti i fotonovinarstva u post-konfliktnim društvima, sa posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu. Unutar konferencije će se okupiti profesori, fotografi i fotografkinje te vizuelni umjetnici i umjetnice iz Amerike, Bosne i Hercegovine i Gruzije kako bi diskutovali sa lokalnim edukatorima, studentima i studenticama umjetnosti i širom javnosti o mogućnostima u kojima umjetnost može da se koristi kao osnovni instrument za razumijevanje historije i postizanja pomirenja.

Udruženje Kuma International je prvi internacionalni istraživački centar posvećen vizuelnoj umjetnosti i estetici u poslijeratnim okolnostima, kao i ratnom sjećanju, traumi i identitetu u post-konliktnim društvima, sa posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu, ali i bivšu Jugoslaviju. Svojim originalnim pristupom, udruženje se bavi dodirnim tačkama između akademskog istraživanja i konkretnih platformi za razne izložbene projekte kao i društveni angažman, stvarajući izuzetnu sinergiju između istraživača, akademika, vizuelnih umjetnika i lokalne zajednice. Udruženje Kuma se zasniva na ideji stvaranja sigurnog okruženja za produkciju i diskusiju, gdje se umjetnici, istraživači i članovi lokalne zajednice mogu povezati i promišljati ulogu umjetnosti kreirane u kontekstu konflikta i traume.

Konferencija „Vizuelna kultura u poslijeratnom društvu“ pruža priliku prvoj bosanskohercegovačkoj poslijeratnoj generaciji da upotrijebi vizualnu umjetnost kao sredstvo za edukaciju, mir i poticanje inkluzivnog razvoja.

Svi događaji u okviru konferencije su besplatni i otvoreni za javnost.

(NovaSloboda.ba)