Preživjela više od stoljeća: Prazna boca soda vode

U prethodnim prilozima smo se upoznali s dimnjačarskim poduzetnikom Jánosem Acsom (Janoš Ač), koji je doselio u Mostar 1879. godine Imao je on i svoga sina Johanna, koji se dao u biznis sa soda vodom.

Iako je prvu tvornicu soda vode u Mostaru pokrenuo još jedan Mađar doseljenik – Julius Thonhauser, Johann je izgradio moderniji pogon, jer je tada to bila vrlo visokoprofitna djelatnost. Međutim, ni János ni Johann nisu uživali predugo u blagodatima života na visokoj nozi, jer se odmah nakon završetka Prvog svjetskog rata odseliše natrag u svoju domovinu.

Od cjelokupnog bogatstva, kuće i tvornice, ostade samo jedna prazna boca soda vode s otisnutim žigom proizvođača Johanna Acsa, a koju je sačuvala porodica Marinka Manje Marića. Naime, u ovoj boci je čuvan crni barut kako ne bi ovlažio. A takav barut se koristio isključivo pri ugrizu zmije i drugih povreda, te bi se mjesto ugriza s pomoću baruta spaljivalo da se dalje ne inficira. Budući se barut čuvao van domašaja djece, tako je i boca preživjela nekih stotinjak godina.

Priredili: Tibor Vrančić / Smail Špago

(NovaSloboda.ba)