General Mašović naredio postavljanje jedinstvenih tabli na lokacijama OS BiH

Na osnovu Ugovora koje je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine sklopilo o izradi obilježja za sve lokacije Oružanih snaga BiH (OS BiH), načelnik Zajedničkog štaba OS  BiH generalpukovnik Senad Mašović izdao je naređenje o preduzimanju mjera i radnji za uklanjanje postojećih, te postavljanje novih, jedinstvenih i unificiranih tabli.

Naredba o uklanjanju postojećih i postavljanju novih tabli na lokacijama OS BiH izdata je u skladu sa tačkama 74. i 75. Pravila službe OS BiH i Odlukom Predsjedništva BiH o razmještaju i broju lokacija OS BiH.

Istovremeno, postojeće table će biti uskladištene u muzejima 1, 2. i 3. pješadijskog puka OS BiH.

Potčinjene komande su dužne dostaviti Izvještaj o završenom procesu postavljanja obilježja svih navedenih lokacija do 22. jula, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.

OS BiH će i ubuduće nastaviti preduzimati sve neophodne korake na ispunjavanju svojih obaveza u izvršavanju zakonom definisanih zadataka.

(Fena)