Maturanti Elektrotehničke škole iz 1969. godine obilježili 50 godina mature

Maturanti Elekrotehničke škole u Mostaru iz 1969. godine proslavili su pedesetu godišnjicu mature, koja je za ovu generaciju jubilarna, ali i vrlo specifična. Proslavili su 50 godina mature, rođeni su 1950. godine, danas im je 69 godina, a maturirali su 1969. godine!

Organizatori su uložili mnogo napora da dođu do skoro svih učenika, koji su u te četiri godine prošli kroz razrede ove škole. Tada su dva razreda ove škole dijeljena na „a“ i „b“ odjeljenje, a u organizaciji jubileja, učestvovali su zajedno, kako kažu, skoro da više ni ne znaju ko je tada bio koje odjeljenje. Kroz klupe Elektrotehničke škole pri tadašnjem EMŠC Mostar u četiri godine školovanja prošlo je 79 učenika.

Prilikom utvrđivanja brojnog stanja, nažalost, konstatovali su, da ovaj jubilej nije dočekalo njih 19. To isto su utvrdili i za veći broj nastavnika i profesora. Maturante jubilarce je u toku organizaije posebno obradovalo da su im se putem društvenih mreža aktivno priključili i neki od tadašnjih profesora.

Analizom podataka o mjestu sadašnjeg boravka jubilaraca, saznali su da danas žive u 13 država širom svijeta.

Svi koji su još u životu, dočekali su zasluženu penziju i smiraj u životu, iako su mnogi još uvijek aktivni u različitim oblastima života.

Od tadašnjih maturanata, četrdeset ih je upisalo fakultet i stekli visoko obrazovanje na Elektrotehničkim fakultetima širom Jugoslavij, kao i na još sedam različitih visokoškolskih ustanova.

Oni koji nisu nastavili školovanje onoga vremena, tada su sa veoma respektabilnom diplomom elektrotehničara, odmah dobijali posao u preduzećima širom Hercegovine i dalje.

Tokom proslave jubileja, dogovorili su se da nastave sa aktivnim kontaktima, te da se ubuduće sastaju svake godine, a da narednu jubilarnu proslavu obilježe za 5 godina.

Sa željom da ih taj jubilej dočeka što više, poželjeli smo im dug život i dobro zdravlje.

Priredili: Goran Ćatić / Jusuf Katica / Smail Špago