Iz stare štampe: Osman Đikić se zaposlio – Musavat br. 5. iz 1908. godine

U časopisu Musavat, broj 5. iz 1908. godine objavljen je sljedeći tekst:

“Dobro nam došao. Naš poznati pjesnik i činovnik zemaljske banke gosp. Osman A. Džikić dolazi ovijeh dana u Mostar kao knjigovogja „Srpske banke.” Sa Osmanom dobiće Mostar jednog novog člana obrazovane inteligencije, koji je zbog svog karaktera i simpatije dobro poznat našem Mostaru. Dobro nam došao!”

Osman Đikić je rođen 1879. godine u Mostaru. Nakon završetka ruždije, upisuje gimnaziju. Još kao đak piše pjesme i objavljuje ih u srpskim listovima. Dana 23. 4. 1898. godine isključuju ga iz petog razreda gimnazije bez ikakvog navođenja razloga, najvjerovatnije jer je bio uključen u štrajk protiv profesora. Nastavak školovanja slijedi u Istanbulu, gdje završava gimnaziju. Školovanje na trgovačkoj akademiji završava u Beču, nakon čega se, kao bankovni činovnik, nastanjuje u Zagrebu, Brčkom i u Mostaru 1908. godine, te postaje urednik lista Gajret.

Društvo za potpomaganje muslimana učenika srednjih i visokih škola u Bosni i Hercegovini osnovano je na osnivačkoj skupštini 20. februara 1903. godine Glavni osnivači društva bili su Safvet-beg Bašagić i Edhem Mulabdić, ujedno i osnivači časopisa „Behar”, koji je bio važan korak u kulturnom i prosvjetnom životu muslimana Bosne i Hercegovine. Sve do 1907. godine, predsjednik društva je bio Safvet-beg Bašagić, kada „Gajret” preuzimaju pristalice Muslimanske narodne organizacije. Krajem 1913. godine državne vlasti su suspendovale upravni odbor društva, te je uveden komesarijat. Pored Safvet-bega Bašagića, i Osman Đikić je obavljao jedno vrijeme funkciju glavnog sekretara društva.

Godine 1919. „Gajret” proširuje djelokrug svoga rada, te, pored davanja stipendija učenicima, osniva i konvikte, svojevrsne đačke domove za srednjoškolce u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banjoj Luci, Bihaću i Foči. Osim toga, društvo je pokrenulo i svoju biblioteku, a kasnije i banku, koja se zvala „Gajret-banka”, a održavalo je i razne tečajeve (analfabetske, za propagiranje zadrugrstva i sl.).

„Gajret” prekida s radom 1941. godine, a 1945. godine se priključuje „Preporodu”, novoosnovanom muslimanskom društvu.

Ovdje donosimo fotografiju glavnih članova društva iz 1926. godine, kao i fotografiju stipendista građanske škole iz 1925./26. godine.

Priredili: Tibor Vrančić / Smail Špago

(NovaSloboda.ba)