Hotel Walter: Novo ime za novi imidž

Hotel Emiran, jedan od objekata kojim privremeno upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, od danas se zove Walter. Naime, krivični postupak koji se vodi protiv vlasnika privrednog društva Emiran d.o.o. negativno se odražava na privlačenje što većeg broja gostiju.

Privredno društvo Emiran d.o.o, čija je osnovna djelatnost pružanje hotelskih usluga, rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu od 12. januara 2017. godine povjereno na upravljanje Federalnoj agenciji, saopšteno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

S obzirom da Federalna agencija tokom privremenog upravljanja oduzetom imovinom mora očuvati vrijednost imovine koja joj je povjerena, a po mogućnosti i uvećati tu vrijednost, uprava hotela, koju je imenovala ova agencija, u cilju boljeg poslovanja hotela odlučila je napraviti rebrendiranje i promijeniti naziv hotela.

Osim promjene naziva, zbog postizanja što veće konkurentnosti na tržištu, podiže se i nivo kvaliteta usluga hotela, te proširuje ponuda. Ovakve aktivnosti predstavljaju novi koncept upravljanja povjerenom imovinom.

Novim imenom hotela se u javnosti kod potencijalnih klijenata izbjegava asocijacija na krivični postupak koji je u toku i na taj način očekuje ostvarivanje boljeg poslovanja.

Naziv privrednog društva “Emiran d.o.o.” ostaje neizmjenjen, navodi se na kraju saopštenja Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

(NovaSloboda.ba)