Od 22. jula do 16. avgusta: Prvi dio kolektivnog godišnjeg odmora za državne službenike i namještenike GU Mostar

Sukladno odredbama Odluke o načinu korištenja godišnjeg odmora za 2019. broj:02-36-8010/19 od 16. 5. 2019., državni službenici i namještenici Gradske uprave Grada Mostara, izuzev pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, koristiće prvi dio kolektivnog godišnjeg odmora od 22. 7. 2019. (ponedeljak) do 16. 8. 2019. godine (petak).

U organizacijskim jedinicama Gradske uprave  Grada Mostara u kojima se u navedenom periodu mora osigurati kontinuirano obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti organizacijskih jedinica, načelnici odjela i šefovi službi odredili su zaposlenike koji će raditi u dane kolektivnog godišnjeg odmora.

U periodu od 22. 7. do 16.8. 2019. rad sa strankama na šalterima na lokaciji ul. Adema Buća br.19. – Centar za usluge građanima – te na  lokacijama svih šest područnih ureda odvijaće se svakim radnim danom u  uredovnom vremenu od 8, 30 do 13 sati.

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara u periodu korištenja godišnjih odmora,  osiguraće dežurstva  inspektora iz svih oblasti, a kontakt telefon je: 036 – 505 – 521.

Služba za inspekcijske poslove – raspored dežurstva za vrijeme kolektivnog odmora

– Administrativno tehničkisekretar                                                

   tel. 036-505-511

Viši stručni saradnik za javni red                                               

tel. 036-505-564

tel. 036-555-565

Inspekcija zaštite okolinr                                                

tel. 035-505-529

Komunalna inspekcija                                                                

 tel. 036-505-570

tel. 036-505-567

Tržišna inspekcija                                                            

tel. 036 505-587

Turističko-ugostiteljska inspekcija                                            

tel. 036-505-573

Urbanističko-građevinska inspekcija

tel. 036-505- 524

tel. 036- 505-573

Sanitarna inspekcija                                                                    

tel. 036-505-560

tel. 36-505-560

(NovaSloboda.ba)