Kolektivna dženaza za 86 prijedorskih žrtava danas u Hambarinama

U Vedrom polju u Hambarinama danas će biti klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava iz Prijedora i Kotor-Varoši. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti, čiji su posmrtni ostaci uglavnom ekshumirani na Korićanskim stijenama.

Najmlađe žrtve koje će biti ukopane su mladići koji su, kada su ubijeni, imali svega 19 godina: Samir (Sadika) Garibović, Emir (Kemala) Đonlagić i Suad (Mehe) Kljajić. biće ukopan zajedno sa svojim ocem Mehom.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Bećir (Adema) Bešić, rođen 1931. godine.

Konačni smiraj će naći otac i sin, Hajrudin i Jasmin Elezović, braća Edin i Emir Elezović, te Fahrudin Elezović.

Zajedno će biti ukopani i otac i sin Šerif i Zafir Bajrić, te braća Zulić, Mirsad i Suad; braća Jakupović, Armin i Dedo; braća Grabić, Mustafa i Vejsil; te braća Sivac, Nedžad i Edin.

Nakon kolektivne dženaze, posmrtni ostaci žrtava b će ukopani u različitim mezarijima, a u skladu sa željama njihovih porodica.

Najveći broj žrtava, 68 njih, biće ukopan u Šehidskom mezarju Kamičani, dok će ostali biti ukopani u Šehidskim mezarjima Čarakovo, Hambarine, Bišćani, Skela, Rizvanovići te Šehidskom mezarju Dabovci u Kotor Varoši.

Žrtve koje će biti ukopane nakon kolektivne dženaze u Prijedoru su:

1.         Zulić (Latif) Nedžad  (1970)

2.         Zulić (Uzeir) Mesud  (1966)

3.         Balić (Selim) Jusuf    (1951)

4.         Beriša (Smail) Razim (1964)

5.         Čolić (Muho) Hamdija (1961)

6.         Muretčehajić (Hase) Idriz (1958)    

7.         Zulić (Alija) Mirsad (1961)

8.         Zulić (Alija) Suad (1965)

9.         Bajrić (Ramo) Šerif (1941)

10.       Bajrić (Šerif) Zafir (1971)

11.       Mujkanović (Redžep) Fahrudin (1963)

12.       Sivac (Ibrahim) Merzuk (1961)

13.       Šljivar (Halil) Omer (1963)

14.       Sikirić (Smail) Mesud (1966)

15.       Hodžić (Redžep) Rasim (1955)

16.       Mujkanović (Esad) Senad (1971)

17.       Grabić (Meho) Mustafa (1969)

18.       Grabić (Meho) Vejsil (1971)

19.       Bešić (Adem) Bećir   (1931)

20.       Jezerkić (Avdaga) Ahmet (1952)

21.       Kahrimanović (Fehim) Dursum (1958)      

22.       Bešić (Meho) Nihad   (1971)

23.       Kešić (Hasan) Senad  (1964)

24.       Blažević (Hamdija) Ahmet (1962)

25.       Garibović (Sadik) Samir (1973)

26.       Bašić (Muharem) Rasim (1941)      

27.       Mehmedagić (Bećo) Ale (1951)

28.       Jakupović (Mustafa) Armin (1967) 

29.       Jakupović (Mustafa) Dedo (1950)

30.       Trnjanin (Ibrahim) Zijad (1946)

31.       Bešić (Muhamed) Nihad (1966)

32.       Kahrimanović (Edhem) Almir (1963)

33.       Mrkalj (Omer) Himzo (1942)

34.       Salihović (Hilmo) Nedžad (1970)

35.       Kapetanović (Mustafa) Alija (1970)

36.       Ališić (Mehmed) Edin (1966)

37.       Turkanović (Hamdija) Suad (1960)

38.       Sivac (Munib) Nedžad (1971)

39.       Sivac (Munib) Edin (1966)

40.       Sivac (Šefik) Kasim (1968)

41.       Krivdić (Zijad) Muharem (1971)

42.       Fazlić (Refik) Almir (1960)

43.       Mujkanović (Murat) Fadil (1940)

44.       Bešić (Smajo) Nedžib (1954)

45.       Pervanić (Omer) Mesud  (1956)

46.       Crnić (Derviš) Uzeir (1937)

47.       Tadžić (Ibrahim) Zijad (1953)

48.       Hegić (Avdo) Mesud (1955)

49.       Vehabović (Miralem) Mirsad (1966)

50.       Pervanić (Zaim) Mustafa (1942)

51.       Kuburaš (Ćazim) Sabahudin  (1971)

52.       Elezović (Kasim) Fahrudin (1947)

53.       Elezović (Salih) Hajrudin (1947)

54.       Elezović (Hajrudin) Jasmin (1971)

55.       Elezović (Muharem) Emir (1970)

56.       Elezović (Muharem) Edin (1968)

57.       Medić (Hilmija) Šefik (1949)

58.       Muranović (Salih) Samir (1968)

59.       Garibović (Emin) Zuhdija (1966)

60.       Čejvan (Hasan) Alija (1950)

61.       Čejvan (Ibrahim) Zijad (1967)

62.       Mahmuljin (Arif) Ibrahim (1963)

63.       Garibović (Osman) Šefik (1957)

64.       Hrnić (Mumin) Harun (1967)

65.       Kulašić (Mustafa) Husein (1970)

66.       Muretčehajić (Jusuf) Edin (1971)

67.       Kadirić (Meho) Zuhdija (1959)

68.       Jaskić (Jasim) Fehret (1960)

69.       Kulašić (Omer) Abaz (1950)

70.       Krivdić (Mehmed) Nihad (1953)

71.       Đonlagić (Kemal) Emir (1973)

72.       Kljajić (Ahmet) Meho (1954)

73.       Kljajić (Meho) Suad  (1973)

74.       Jakupović (Rešid) Ibrahim (1954)

75.       Oruč (Osman) Refik (1970)

76.       Gutić (Hasan) Mirsad (1968)

77.       Avdić (Sulejman) Rasim (1939)

78.       Bešić (Hamid) Zilhad (1941)

79.       Blažević (Sulejman) Šerif (1947)

80.       Softić (Edhem) Ekrem (1963)

81.       Blažević (Sejdo) Džemal  (1970)

82.       Čolić (Đemal) Hasan (1971)

83.       Kararić (Emin) Zebir (1945)

84.       Kararić (Ahmet) Isak (1959)

85.       Šljivar (Imšir) Omer  (1960)

86.       Blažević (Avdo) Elvir (1972).

(Fena)