“Pravo na grad”: Gradonačelnika Mostara demantuje rješenje federalne inspektorice

Iz nevladine organizacije “Pravo na grad” demantovali su u utorak navode mostarskog gradonačelnika, koji je u nedavnom medijskom istupu, ustvrdio kako na regionalno odlagalište na Uborku nije odlagan dehidrirani mulj iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda već samo pijesak s rešetaka, koji prolazi kroz kolektore.

U svom reagovanju, “Pravo na grad” navodi kako gradonačelnika Bešlića najbolje demantuje Rješenje federalne inspektorice Alme Kereš, koja je izlaskom na teren utvrdila tačne datume i količine mulja koje su dovezene na deponiju.

U tom rješenju, konstatuje se da je deponovan dehidrirani mulj (6,3 tone te vrste otpada), a ne komunalni otpad s rešetki kolektora.

U obrazloženju, inspektorica se pozvala, među ostalim, i na analizu Federalnog zavoda za agropedologiju, u kojoj je vrlo detaljno opisan sastav mulja i istaknuto da isti sadrži količine iznad referentne vrijednosti kada su u pitanju PAH-ovi, HCH, TPH i PCB, te da se zbog toga nikako ne može smatrati neopasnim ili komunalnim otpadom, navode dalje iz organizacije “Pravo na grad”.

Dodaje se kako je datum na analizi dehidriranog mulja 13. 3.2019. godine, što znači da je Grad Mostar u momentu kada je naredio Javnom preduzeću Parkovi da taj mulj deponuje na JP Deponija, vrlo dobro znao o kakvom se mulju radi i da je sve urađeno vrlo svjesno i planirano.

Problemi s deponovanjem otpada na “Uborku” vuku se već duže vrijeme, a situacija je eskalirala u maju, kada je otkriveno da je na odlagalište komunalnog otpada deponovan dehidrirani mulj s postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru, u kome je registrovana visoka koncentracija teških metala.

Mještani okolnih naselja, 10. juna, blokirali su odlagalište, zahtijevajući da se istraži šta je sve proteklih godina deponovano na “Uborku” i da se hitno pristupi rješavanju tog ekološkog problema.

Nakon desetodnevne blokade, mještani su s mostarskim gradonačelnik postigli su dogovor o deblokadi odlagališta. Prema potpisanom sporazumu, dogovoreno je, među ostalim, formiranje posebnog stručnog tima koji će raditi na iznalaženju mogućnosti za sanaciju i izmještanje odlagališta s trenutne lokacije.

(Fena)