Uspješno proveden proces reakreditacije Univerziteta „Džemal Bijedić“

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru dobio je pozitivno mišljenje o akreditaciji od strane petočlane Komisije za akreditaciju, odnosno komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka, koji ocjenjuju i obavljaju reviziju kvaliteta, te daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove.

Komisija se prilikom posjete u okviru postupka institucionalne akreditacije, u periodu od 25. do 27. juna 2019. godine, sastala sa predstavnicima rukovodstva Univerziteta i organizacionih jedinica, akademskim osobljem, studentima svih ciklusa, administrativno-tehničkim osobljem, predstavnicima privrede i prakse, te alumni studentima Univerziteta.

Kao i u prethodnom slučaju, i ova ponovna akreditacija predstavlja potvrdu nivoa kvaliteta Univerziteta, njegove prepoznatljivosti i opredjeljenja ka kvalitetu. Vrijedi naglasiti i da je, podnošenjem zahtjeva za ponovnu akreditaciju institucije nadležnom Ministarstvu, u skladu sa pozitivnim propisima iz ove oblasti i 6 mjeseci prije isteka perioda važenja akreditacije, Univerzitet pokazao najviši nivo otvorenosti i spremnosti za provođenje postupka ponovne akreditacije institucije.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru je 2015. godine postao akreditovana visokoškolska ustanova u BiH za period od 4 godine. U oba navrata, Univerzitet je uspješno obavio kompleksni proces akreditacije, koji počiva na deset podjednako važnih kriterija, od politike osiguranja kvaliteta, preko podučavanja usmjerenog na student(ic)e i resursa za učenje, do informisanja javnosti i kontinuirane revizije programa.

„Uspješno provedeni proces reakreditacije važan je pokazatelj ozbiljnosti i predanosti Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru da ispuni državne i međunarodne standarde kvalitete u visokom obrazovanju, te da ponudi sadašnjim i budućim studenti(ca)ma obrazovanje za 21. vijek sa znanjima i vještinama traženim na savremenom tržištu rada”, kaže   rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Elvir Zlomušica.

(NovaSloboda.ba)