UO UIO o prednacrtu Zakona o PDV-u, do kraja avgusta informacija o poravnanjima

dav

Upravni odbor UIO BiH danas je donio zaključak da će integralno razmatrati primjedbe i sugestije koje se odnose na radni materijal novog Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), kako bi se postigla najbolja rješenja, saopšteno je iz UIO BiH.

Prednacrt zakona o PDV-u dobio je ranije saglasnost UO, te je upućen nadležnim odborima entitetskih parlamenata na izjašnjenje, a o nacrtu novog zakona o PDV-u UO će se konačno izjasnisiti nakon svih pristiglih primjedbi i provedenih rasprava.

UO UNO danas je donio zaključak kojim je obvezao Upravu da dostavi polazni materijal koji će sadržavati sva izvršena i neizvršena poravnanja  od 01.01. 2006. godine do 30.6.2019. godine, a rok za dostavu materijla članovima UO je 31.08. ove godine.

V. B.

(NovaSloboda.ba)