Usvojena srednjoručna strategija upravljanja dugom BiH do 2021. godine

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine za period 2018. – 2021. godine, čime je ispunjena još jedna obaveza iz Akcionog plana za provođenjeReformske agende na nivou Vijeća ministara BiH.

Ova strategija sadrži pregled strukture duga, procjenu stanja zaduženosti te definiše srednjoročne ciljeve upravljanja dugom i daje smjernice za dostizanje postavljenih ciljeva.

Njen osnovni cilj je osiguranje sredstava za finansiranje potreba države, entiteta i Brčko distrikta, uz prihvatljivi nivo troškova finansiranja i rizika, saopšteno je iz VM BiH.

V. B.

(NovaSloboda.ba)