Radnicima Aluminija obećane otpremnine i uvezivanje radnog staža

Na nastavku zasjedanja Kriznoga vijeća Aluminija, održanog u četvrtak, donesena su četiri zaključka, među kojima su i usmena garancija da će svim zaposlenicima Aluminija Vlada FBiH uvezati radni staž, o čemu će Vlada donijeti odluku u najkraćemu mogućem roku.

Krizno vijeće Aluminija, na komu su, uz članove Uprave, Nadzornoga odbora i predstavnike radnika, učestvovali i predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a BiH  Dragan Čović i federalna ministrica financija Jelka Milićević te, u svojstvu posmatrača, i članovi Predsjedništva i Skupštine Nezavisnoga sindikata zaposlenika Aluminija, takođe je zaključilo da će do kraja ovog mjeseca biti napravljen i usvojen Plan restrukturiranja Društva, potom nova organizaciona sistematizacija (sukladna Planu restrukturiranja), koju će pratiti i Plan zbrinjavanja zaposlenika, saopšteno je nakon sastanka iz Korporativnih komunikacija Aluminija.

U sklopu tih planova, biće predviđena i osigurana sredstva za otpremnine, te omogućen odlazak u penziju onima koji su stekli zakonske uslove.

Nadalje, zaključeno je kako Uprava nastavlja razgovore s rukovodstvima komercijalnih banaka o rješavanju problema kreditnih i drugih zaduženja zaposlenika.

Uz to, sukladno Planu restrukturiranja, biće predviđeno postupno oživljavanje proizvodnog procesa, počevši od Livnice, preko Anoda, do Elektrolize.

Nakon što pobrojani dokumenti prođu sve nivoe upravljanja u Društvu, hitno će biti sazvana i Skupština dioničara kako bi ti precizni planovi bili predočeni i vlasnicima na konačno odlučivanje, navedeno je u saopštenju.

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika “Aluminija” Romeo Biokšić smatra kako je sve navedeno produbljivanje agonije, ali se, s druge stran,e nada kako će do kraja mjeseca, ipak, imati jasniju sliku o broju radnika koji bi ostali u radnom odnosu i onih koji iskažu želju da uzmu otpremninu.

“Zaključeno je da se do 31. jula uradi plan i program zbrinjavanja radnika po pogonima, nakon toga plan zbrinjavanja radnika kojima će biti ponuđena otpremnina. Tek nakon tih odluka koja su na upravljačkim tijelima, znaćemo nešto podrobnije”, izjavio je Biokšić novinarima nakon sastanka.

Što se tiče reprogramiranja dugovanja kredita, Biokšić kaže kako su po njegovim saznanjima, održani razgovori s bankama, te da svako lično može otići u svoju poslovnu jedinicu i napravi reprogram povratka kredita.

Po njegovim saznanjima, zaduženja aluminijevih radnika u komercijalnim bankama kreću se blizu 15 miliona maraka.

(Fena)