Svi policijski službenici pod jednakim uslovimau penziju

Svi policijski službenici s prebivalištem u Federaciji BiH, bez obzira radili oni u kantonalnim, entitetskim, državnim ili policijskim agencijama Brčko distrikta, ubuduće će ići u penziju pod istim uslovima.

Mišljenje je to Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova utvrđeno na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH u Mostaru.

To mišljenje postaje obavezujuće za Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, istaknuto je na konferenciji za novinare.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača podsjetio je da su postojale određene nejasnoće vezano za obračun penzija za policijske službenike koji su pravo na penziju ostvarili u nekoj od policijskih agencija na državnom nivou ili u Policiji Brčko distrikta.

Mišljenjem dvaju ministarstava utvrđeno je da će se ubuduće za sve policijske službenike koji imaju prebivalište u Federacije BiH primjenjivati identični propisi prilikom penzionisanja i izračuna penzije.

“Bilo kakvo suprotno tumačenje dovodilo bi određene policijske službenike u neugodnu situaciju i praktično bi ih kažnjavali za onaj period rada koji su proveli u nekim od policijskih agencija na državnom nivou”, kazao je ministar Drljača.

Federalni ministar unutrašnjijh poslova Aljoša Čampara kazao je kako njegovo ministarstvo ima gotovo identično mišljenje.

“Smatramo da su svi policijski službenici na nivou BiH potpuno jednaki, čak i prema zakonima o policijskim službenicima imaju ista ovlaštenja. Upravo iz tog razloga, kod donošenja ovih propisa i zakona i lex specialis Zakona o policijskim službenicima na nivou Federacije, kada smo razgovarali sa sindikatima policijskih službenika tada je rečeno da će se primjenjivati na sve policijske službenike”,kazao je Čampara.

Ministar Čampara dodao je kako su sada izjednačena prava svih policijskih službenika kada je u pitanju odlazak u penzijuu, dok će i dalje postojati određene razlike u radnim pravim policijskih službenika s obzirom da je policijski sistem u Federaciji BiH decentralizovran, te da svaki kanton ima svoj zakon o unutrašnjim poslovima i zakon o policijskim službenicima.

(Fena)