eMTeeM u Bugojnu

Od juče se ansambl Mostarskog teatra mladih nalazi u Bugojnu, gdje učestvuje u nastavku aktivnosti u okviru projekta „SolidArt – solidarnost i razumijevanje kroz umjetnost“: primijenjeni teatar kroz izložbe, performanse, predstave i razgovore.

Tokom ljeta, mladi iz Dječijeg pozorišta Eko Art, Mostarskog teatra mladih i DIS teatra Banja Luka su primjenom teatarskih tehnika istraživali položaj i status marginalizovanih grupa i kreirali sadržaje kojima žele o njima progovoriti i pobuditi solidarnost.

Projekat „SolidArt – solidarnost i razumijevanje kroz umjetnost“, koga implementira Dječije pozorište Eko Art u partnerstvu sa Udruženjem Leptir Bugojno, mlade ljude iz tri zajednice potiče na zajedničko kreativno stvaralaštvo, sa posebnim osvrtom na prava i položaj ranjivih grupa. SolidArt se sastoji iz dva dijela: dok se u prvom dijelu među mladima iz različitih sredina razvija solidarnost i razumijevanje, posebno potreba i prava ranjivih grupa, drugi dio projekta je posvećen zagovaranju prava i osvještavanju javnosti o marginalizovanim grupama, putem javnog prikazivanja kroz tri SolidArt festivala u Banjaluci, Bugojnu i Mostaru.

SolidArt Festival u Bugojnu održava se u Maloj sali KSC-a Bugojno.

(NovaSloboda.ba)