Potpisan sporazum o uspostavljanju vlasti: Nastavlja se NATO put, VM u roku 30 dana

Na današnjem sastanku u Sarajevu, čiji je domaćin bio šef misije Europske unije u BiH i posebni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark, predsjednici SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH, Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović postigli su dogovor u vezi s formiranjem Vijeća ministara BiH, te potpisali Principe za formiranje vlasti na državnom nivou.

Ukupno je 12 principa, koji između ostalog, podrazumijevaju okvir za dalju saradnju u vezi s nastavkom NATO puta BiH, te deblokadu rada Parlamentarne skupštine BiH i formiranje novog saziva Vijeća ministara BiH u narednih 30 dana.

Svih 12 principa Fena objavljuje u cjelosti:

1.   Poštivati i provoditi Opšti okvirni sporazum za mir i njegovih 11 aneksa, uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

2.   Poštivati suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao elemenata njenog međunarodnog subjektiviteta, što je najbolji garant održivosti mira i stabilnosti uz poštivanje daytonske ustavne strukture.

3.   Nastaviti integracijske procese sukladno Ustavu i zakonima, usklađujući stavove i interese svih razina vlasti u BiH. Potvrditi opredjeljenje za unaprijeđenje odnosa sa NATO-om, ne prejudicirajući buduće odluke u vezi sa članstvom Bosne i Hercegovine. Sve aktivnosti u ovom smislu provode se u skladu sa svim relevantnim odlukama Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, a imajući u vidu ustavnu nadležnost Predsjedništva za provođenje vanjske politike. Komisija za NATO integracije BiH će sarađivati sa svim relevantnim institucijama s ciljem realizacije odnosa sa NATO-om, uključujući izradu nacrta i planova, na bazi odluka Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH.

4. Implementirati sve presude domaćih i evropskih sudova koji se odnose na Izborni zakon BiH kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana, te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, a u skladu s Ustavom BiH.

5. U institucijama na svim nivoima bezbjednosti osigurati zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih sukladno ustavima, a izbor i imenovanje vršiti prema kriteriju dokazane kompetentnosti kandidata.

Usvojiti zakone i provesti mjere potrebne za sprečavanje i eliminaciju diskriminacije na osnovu etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguranje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

6.   Kroz Mehanizam koordinacije procesa evropskih integracija u BiH intenzivno raditi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom regulativom EU (acquis) u cilju ispunjavanja potrebnih uslova za pristupanje Bili EU, kroz izradu akcionog plana za ispunjavanje prioriteta iz preporuka Mišljenja Evropske komisije.

U procesu napretka Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji. postepeno stvoriti uslove da institucije BiH i preuzmu puni suverenitet i da se završi mandat OHR-a u BiH.

7.   Dogovoriti i provesti novi set socio-ekonomskih reformi kao nastavak prethodne Reformske agende, koji će biti u skladu s Programom ekonomskih reformi (ERP) BiH. Ubrzati izgradnju prometne, energetske i digitalne infrastrukture od strateškog interesa za BiH i regiju.

8.   Intenzivno provoditi mjere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih osoba.

9.   Unaprijediti institucionalni i zakonodavni okvir, te provedbene kapacitete, kako bi se ojačala prevencija i borba protiv korupcije, organizovanoga kriminala, uključujući pranje novca i terorizam.

10. Nastaviti izgradnju dobrosusjedskih odnosa sa Republikom Hrvatskom, Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom, uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta, međusobnog uvažavanja i poštivanja međunarodnog prava.

11. Pozivamo Parlamentarnu skupštinu Bili na formiranje Komisije za imenovanje Vijeća ministara BiH, te ostalih radnih tijela u skladu s Ustavom i poslovnikom, kao i Predsjedništvo BiH i Predstavnički dom PS BiH da u što kraćem roku zakažu sjednice kako bi imenovali kandidata za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i Vijeće ministara BiH u skladu sa Ustavom, zakonom i poslovnicima.

12. U slučaju neimenovanja Vijeća ministara BiH, u roku od 30 dana od potpisivanja, ovaj Sporazum ne vrijedi.

(Fena)