Finansiranje projekata iz programa javnih investicija

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o utrošku sredstava u 2018. godini, kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2018 – 2020. godine, koja će biti objavljena na internetskoj stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

Informacija daje pregled zbirne realizacije finansijskih sredstava u 2018. godini za 118 projekta u implementaciji koji su planirani u prošloj godini, ukupne vrijednosti milijardu i 141,46 miliona KM.

U prošloj godini, završena su 33 projekta, dok je nastavljena implementacija 85 projekata u vrijednosti oko milijardu KM. Istovremeno, 27 projekata je iz statusa „kandidovani“ prešlo u fazu implementacije, uz pet naknadno prijavljenih projekata, koji su završeni u prošloj godini.      

U Program javnih investicija u periodu 2018 – 2020. godina, uključen je 251 projekat, ukupne vrijednosti milijardu i 992,52 miliona KM, od čega se milijardu i 309,51 miliona odnosi na  154 projekta u realizaciji, a 683,01 miliona KM na 97 kandidovanih projekata.   

V. B.

(NovaSloboda.ba)