U Mostaru se otvara restoran u kome će raditi osobe s invaliditetom

U sklopu mostarskog centra Los Rosales uskoro bi trebao početi raditi restoran, u kome će zaposlenici i zaposlenice biti osobe s invaliditetom.

Centar Los Rosales za djecu i mlade s invaliditetom i poteškoćama u razvoju javna je ustanova, koja djeluje na području Mostara i pokriva cijeli Hercegovačko-neretvanski kanton. Centar ima različite segmente djelovanja, a to su predškolski odgoj, osnovna škola, pet radno rehabilitacijskih radionica i rezidentni smještaj. U pripremi je i otvaranje restorana za javnost, koji će pružiti mogućnost zapošljavanja mladih s invaliditetom i dati im šansu da se osjećaju kao punopravni članovi društva.

Direktorica centra Los Rosales Mirna Mezit, odlučila se upustiti u ovaj izazov, te raditi na konkretnoj inkluziji mladih s invaliditetom, koja, nažalost, u Bosni i Herecgovini često počinje i završava u osnovnoj školi.

„O inkluziji se često priča i naša država je potpisala UN konvenciju o pravima osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, ali, nažalost, diskriminacija je jako prisutna. Inkluziju zapravo imaju samo djeca osnovnoškolskog uzrasta. Međutim, kada završe osnovnu školu onda se pojavljuju problemi i dolazimo pred zid“, ističe Mezit.

U Hercegovačko–neretvanskom kantonu djeca s poteškoćama u razvoju, nakon završene osnovne škole, mogu da biraju dva zanimanja. To su pomoćni krojač, pomoćni kuhar i slastičar.

„Na osnovu toga, možemo da spoznamo o kakvoj je diskriminaciji riječ, a da ne pričamo o zapošljavanju tih osoba, jer je ta situacija veoma nezadovoljavajuća“, kaže Mezit

Otvaranjem restorana u Los Rosales centru zapravo se nastoji omogućiti korisnicima centra da se osjećaju kao jednakopravni članovi društva.

„Među našim korisnicima je mnogo onih koji su završili srednju školu za pomoćnog kuhara i slastičara i otvaranjem restorana ćemo im omogućiti da se osjećaju vrjednije i da doprinose društvenoj zajednici kao i svi mi. Oni jako puno toga mogu ali im samo treba dati šansu“, govori Mezit.

Pokretanje socijanog poduzetništva implementira nevladino udruženje, koja je formirano pri samom centru, uz podršku donatora iz Holandije i podsticaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Centar Los Rosales, čiji je osnivač Grad Mostar, finansira se iz različitih izvora u zavisnosti od različitih segmenata rada. Osnovna škola se financira iz budžeta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, dok se vrtić i radno rehabilitacijske radionice, te rezidentni smještaj finansira putem granta Grada Mostara i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a.

„Grant sredstva su nesigurna sredstva, ali sreća je da mi imamo direktne partnere, a to su Grad Mostar i Vlada HNK-a, a s obzirom da se različito finansiraju naši segmenti, dolazi do problema gdje nam se nameće to da pravimo razlike među našim korisnicima, a to mi ne želimo i taj nas problem tišti“, kaže Mezit. 

Malim koracima do velikih ideja

Korisnici centra Los Rosales, takođe, imaju priliku da se druže, stiču nova poznanstva i razvijaju kreativnost. Pojedini ne mogu zamisliti svoj život bez dolaska u ovaj centar.

Almir Jahić korisnik je Los Rosales centra već petnaest godina i aktivan je pri keramičkoj radionici. Prisjeća se kako prije nije imao prijatelje i nije sam mogao ići nigdje, jer je osjećao strah.

„Ja sam bio dosta zatvoren, nisam se družio ni s kim, kada sam počeo dolaziti ovamo stvarno sam se oslobodio. Radujem se mogućnosti rada u našem restoranu“, priča Almir.

Aida Jahić, majka dječaka s poteškoćama u razvoju, kaže kako njeno dijete u centru provodi pola dana, te da mu kreativne radionice pomažu da se osjeća korisnim. Međutim, kada pomisli na budućnost i mogućnost zapošljavanja njenog sina ne vidi skoro nikakve mogućnosti, osim da to bude u Los Rosalesu ukoliko razvije sistem socijalnog preduzetništva.

„Moje dijete kao i masa korisnika centra teško da će naći posao, jer nema mnogo razumijevanja zajednice, ne samo u Mostaru, nego i u čitavoj regiji“, kaže Jahić i dodaje kako je otvaranje restorana hrabar potez, te se nada da će sličnih inicijativa biti više u Mostaru i BiH.

Radne rehabilitacijske radionice u centru, te trud koji uprava i osoblje centra ulažu da korisnici budu uključeni u sve sfere društva, unaprjeđuju njihov život i često mu daju smisao.

„Kada djeca završe osnovnu školu i ne mogu ići u srednju školi, da nema centra Los Rosales, bili bi u kući i ne bi imali priliku za socijalizaciju, napredak i osjećaj da negdje pripadaju“, ističe direktorica Mirna Mezit, te dodaje kako koračaju malim koricima, ali uzdignute glave do trenutno glavnog cilja, a to je formiranje socijalnog poduzetništva i otvaranje restorana u septembru ove godine.

Marina Đapić

 (Diskriminacija.ba)

Foto: Ajdin Kamber